Regulamin prenumeraty Herito

 1. Właścicielem strony internetowej www.herito.pl jest Międzynarodowe Centrum Kultury (zwane dalej MCK) z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, NIP 675-10-00-104.
 2. MCK poprzez stronę internetową www.herito.pl prowadzi sprzedaż prenumeraty czasopisma Herito.
 3. Podane ceny zawierają podatek VAT i koszty przesyłki. 
 4. Rodzaje prenumeraty:
  a) prenumerata krajowa:
  • indywidualna 60 PLN (4 numery w cenie 15 PLN)
  • dla instytucji 76 PLN (4 x 19 PLN)
  • dla studentów 52 PLN* (4 x 13 PLN)
  b)prenumerata zagraniczna:
  • indywidualna 145 PLN
  • dla instytucji 166 PLN
 5. Prenumerata zawierana jest na okres roku.
 6. Zamówienie można złożyć poprzez formularz prenumeraty na stronie internetowej www.herito.pl
 7. Informacje dotyczące zamówienia uzyskać można wysyłając e-mail na adres prenumerata@mck.krakow.pl lub dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 12 42 42 800, 12 42 42 811.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zgodnie z ustawą o ochronie Danych Osobowych mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie przez zamawiającego adresu zamieszkania oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zamówień i nie są udostępniane innym osobom i firmom.
 10. Płatności za prenumeratę można dokonać:
  • kartą płatniczą
  • e-przelewem 
  • przelewem bankowym
 11. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu pieniędzy na konto MCK.
 12. Przy zamówieniach spoza terenu Polski płatności można realizować wyłącznie kartą płatniczą.
 13. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 4–14 dni od złożenia zamówienia (czas dostawy zależy od Poczty Polskiej).  Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania nakładu.
 15. Klient otrzymuje od MCK jako dowód zakupu fakturę VAT. Jeśli faktura VAT ma być wystawiona na firmę, należy podać dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 16. Złożone zamówienie może być anulowane drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres prenumerata@mck.krakow.pl lub telefoniczną dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 na numer 12 42 42 800, 12 42 42 811. Anulować można tylko te zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
 17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz . 271 ze zm.) Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty odebrania towaru i zwrócić zakupiony towar. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zakupiony towar nie został w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu. MCK gwarantuje zwrot ceny towaru. Pieniądze zostaną odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe po otrzymaniu zwrotnej przesyłki. Koszt dostawy towaru do Klienta podlega zwrotowi wraz ze zwrotem ceny, natomiast Klient płaci za odesłanie towaru.   
 18. Reklamacja jest możliwa jeśli przesłane egzemplarze są uszkodzone, zawierają błędy drukarskie lub też przesyłka jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Reklamowany towar zostanie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki wymieniony na pełnowartościowy lub zgodny z zamówieniem. Do reklamowanych publikacji należy dołączyć fakturę VAT będącą dowodem zakupu. Reklamacje, w tym dostawa  niewadliwego towaru, odbywa się na koszt  sprzedawcy.
 19. MCK nie przyjmuje jakichkolwiek przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 20. W przypadku nieprawidłowości spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klienta, MCK zastrzega sobie prawo do nie wysłania egzemplarzy czasopisma i zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o poniesione koszty.
 21. Jeżeli kupującym jest konsument do sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy ustawy z 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U nt 141 poz. 1176 ze zm.).
 22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej z Nabywcą  na odległość.

* prosimy o przesłanie ksero/skanu legitymacji studenckiej pocztą na adres siedziby MCK bądź e-mailem na adres prenumerata@mck.krakow.pl