Partnerzy

AHICE – Art and Heritage in Central Europe

Serwis AHICE oferuje dostęp do informacji o wydarzeniach z dziedziny historii sztuki w Czechach, na Węgrzech, w Polsce i Słowacji.
Partnerzy AHICE, instytucje dobrze znające środowisko historyków sztuki we własnym kraju, rejestrują instytucje i utrzymują z nimi stały kontakt. Oznacza to, że pojawiające się na stronach AHICE wiadomości pochodzą z pierwszej ręki i mogą być na bieżąco aktualizowane.
AHICE – wystawy, konferencje i publikacje z historii sztuki.

NEW EASTERN EUROPE

jest anglojęzycznym kwartalnikiem wydawanym przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Kwartalnik jest skierowany do szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką państw Europy Środkowej i Wschodniej. Misją „New Eastern Europe” jest stworzenie platformy dialogu i wymiany opinii dotyczących zmian zachodzących w regionie oraz łamanie stereotypów na temat państw regionu.  

Centrum Cyfrowe

Centrum Cyfrowe oraz Creative Commons Polska od niemal dekady pomagają instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte modele dzielenia się cyfrowym dziedzictwem kultury. W ramach programu Otwarta Kultura wspieramy instytucje kultury we wdrażaniu procesów otwartej digitalizacji i udostępniania zasobów oraz budowaniu opartych na zaufaniu relacji z odbiorcami. Wspólnym mianownikiem naszych działań jest otwartość, którą - w kontekście kultury - rozumiemy przede wszystkim jako dzielenie się zasobami dziedzictwa w internecie na licencjach pozwalających na swobodny dostęp i ponowne wykorzystanie (re-use).

Muzealnictwo.com

Strona muzealnictwo.com jest dopełnieniem i rozszerzeniem rocznika „Muzealnictwo”, którego pierwszy numer ukazał się w 1952 r. Jej treść tworzona jest przez stale poszerzające się grono autorów – m.in. kulturoznawców, historyków sztuki, muzealników z całej Polski. Podejmujemy tematy z różnych dziedzin muzealnictwa, opisujemy muzea w Polsce i na świecie, piszemy o wystawiennictwie, edukacji muzealnej, konserwacji zbiorów, a także o najciekawszych wydarzeniach muzealnych i okołomuzealnych. Jako medium dynamiczne i na bieżąco aktualizowane jesteśmy w stanie uzupełnić analityczne, bardziej wnikliwe i szczegółowe treści publikowane w „Muzealnictwie”. Zapraszamy również na www.facebook.com/Muzealnictwocom

KADRA KULTURY

Program Kadra Kultury stwarza możliwości podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej oraz przygotowania specjalistów pod kierunkiem polskich i zagranicznych ekspertów tak, aby nowocześnie zarządzane placówki, stały się centrami  lokalnej aktywności twórczej otwartymi na potrzeby coraz bardziej wymagających odbiorców. Szkolenia to kluczowy element programu Kadra Kultury. Tematyka szkoleń obejmuje dziedziny, których pogłębiona znajomość jest niezbędna dla efektywnego zarządzania instytucjami kultury.

historia i media 

Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje.
Historiaimedia.org to pierwszy polski portal poświęcony historii i dziedzictwu w kulturze cyfrowej. Na stronie znaleźć można informacje i opracowania dotyczące  historycznych internetowych narzędzi i zasobów, digitalizacji rozumianej jako proces społeczny czy cyfrowych strategii instytucji pamięci (muzeów, archiwów i bibliotek). Materiały publikowane na stronie dostępne są w licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.


Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Jest narodową instytucją kultury, której misją jest kreowanie rozwoju i innowacyjności w zarządzaniu muzeami i zbiorami publicznymi w Polsce. Swoje cele realizuje poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o muzeach, muzealiach, zbiorach publicznych i obiektach zabytkowych oraz wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów.
Strona www.nimoz.pl jest źródłem informacji o projektach instytutu, aktualnym stanie prawnym w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów, wydawnictwach czy wydarzeniach muzealnych.

Panorama Kultur - Europa Mniej Znana

Magazyn poświęcony życiu kulturalnemu i intelektualnemu oraz tradycjom naszej części Europy nazywanej Środkowo - Wschodnią. W szerokim rozumieniu tego terminu. Panorama Kultur zajmuje się promocją i upowszechnianiem kultury Europy Środkowo - Wschodniej - w tym, co jest dla nas wszystkich wspólne i w tym, czym się różnimy. Staramy się ukazywać zarówno bliskie akcenty pomiędzy narodami i społecznościami jak też różnorodność kultur i tradycji występujących w regionie.

portal kulturalny e-splot

Film, Książka, Sztuka, Teatr, Muzyka, Komiks - Cała przyjemność na naszej stronie.
E-SPLOT skupia środowiska twórcze z całej Polski, angażuje dziennikarzy i osoby zajmujące się różnymi dziedzinami sztuki. Portal zyskał sobie stałe grono użytkowników, tworzących wokół niego aktywną społeczność. Uczestniczymy w dokonywaniu celnych wyborów wśród propozycji rynku kulturalnego. Dajemy gwarancję satysfakcji i pozwalamy unikać artystycznych bubli. Naszą dewizą jest „przyjemność tekstu” (choć oczywiście nie boimy się kolorowych obrazków).

Przez Historię

to portal poświęcony historii, zarówno tej uprawianej klasycznie, w stylu akademickim, jak i przedstawianej w formach alternatywnych . Naszym celem jest propagowanie wiedzy historycznej przy użyciu wszelkich możliwych środków, stąd też znaleźć tu można artykuły naukowe i popularnonaukowe, recenzje książek, komiksów, filmów i gier o tematyce historycznej, artykuły poświęcone rekonstrukcjom historycznym, konferencjom naukowym itp. Zapraszamy!

O.PL POLSKI PORTAL KULTURY

został założony w 1998 r. Dzisiaj O.pl to szereg wyspecjalizowanych serwisów informacyjnych oraz opiniotwórczych w całości poświęconych kulturze w Polsce. Codziennie na stronach O.pl ukazują się informacje o najważniejszych wystawach, festiwalach, konferencjach, projektach kulturalnych oraz wydarzeniach filmowych i teatralnych. O.pl to również baza tekstów krytycznych kształtujących opinie i światopogląd. Już w 2002 roku redakcja Wprost (9/2002) uznała O.pl za najlepsze medium kultury i jedną z 20 najlepszych stron w Polsce. Katalog Onet.pl przyznał O.pl najwyższą z możliwych ocen. Od 2010 roku przyznawana jest Nagroda O.pl.

Ośrodek KARTA

Niezależna organizacja pozarządowa zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem najnowszej historii Polski i Europy Środkowo¬-Wschodniej. Od 30 lat wydaje „Kartę” — pismo o tożsamości, kwartalnik poświęcony historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Poprzez skomponowane teksty źródłowe – historię opowiadają niemal wyłącznie świadkowie. Każdy numer to 160 stron wielogłosowej opowieści o doświadczeniach XX stulecia. „Karta” jest rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do codziennej pracy polonistów i historyków w szkołach.

tygodnik powszechny

„Tygodnik Powszechny” – katolickie pismo społeczno-kulturalne ukazuję się co środę, w całej Polsce, w nakładzie 40 000 egzemplarzy. Jest prestiżowym tygodnikiem opinii, a od kilku lat, dzięki działalności pozawydawniczej także instytucją kultury. Redakcja „Tygodnika Powszechnego” znajduje się w Krakowie, przy ul. Wiślnej 12. Redaktorem naczelnym pisma jest Piotr Mucharski.

Kulturatka.pl

jest portalem tworzonym przez młodych ludzi, miłośników kultury. Jest organizacją działającą non profit, która posiada ponad 12 000 subskrybentów i ponad 3 000 fanów na Facebooku. Kulturatka organizuje konkursy, obejmuje patronatami wydarzenia kulturalne, rozsyła raz w tygodniu newsletter. Informacje jakie umieszcza na stronie pochodzą ,,z pierwszej ręki"- od instytucji z jakimi współpracuje czyli od muzeów, kin, wydawnictw, itp.

FABRYKA SILESIA

Nazwa „Fabryka Silesia” zapowiada sprawy górnośląskie, z nawiązaniem do tradycji, a metaforycznie stwarza sugestię regionu twórczego, co kieruje ku przyszłości. Zależy nam na tym, co indywidualne, lecz szczególnie interesuje nas wspólnota, jej źródła – wielokulturowe dziedzictwo, historyczne iskrzenie, industrialne korzenie i górnośląskie pejzaże. Czasopismo poświęcone zagadnieniom kultury na Górnym Śląsku. Poszczególne numery mają charakter monograficzny.

Magazyn Miasta

Magazyn Miasta to pierwszy w Polsce międzyśrodowiskowy kwartalnik poświęcony wyłącznie kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych). Kwartalnik współtworzą specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy – od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. MIASTA dystrybuowane są też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.publica.pl/magazynmiasta

Towarzystwo Polsko-Rumuńskie  w Krakowie

powstało by stać się platformą wymiany informacji, miejscem  dyskusji, forum opinii. Pragniemy zbudować prawdziwą przyjaźń, stworzyć możliwości współpracy i spotkań wszystkim chętnym. Zapraszamy każdego, kto pragnie włączyć się w dialog społeczny, kulturowy bądź polityczny. Celem i misją Towarzystwa jest budowa przyszłości wzajemnych stosunków i umacnianie przyjaźni polsko-rumuńskiej. Więcej informacji na stronie: www.tprk.pl.