O redakcji

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jacek Purchla

Redaktor prowadzący

Łukasz Galusek
l.galusek@mck.krakow.pl
12 42 42 819

sekretarz redakcji

Bartosz Sadulski
b.sadulski@mck.krakow.pl
12 42 42 851

Zespół redakcyjny

dr Katarzyna Jagodzińska, dr Żanna Komar, dr Beata Nykiel, Agata Wąsowska-Pawlik, dr Michał Wiśniewski

Redakcja

Barbara Górska, Ben Koschalka, Paulina Orłowska

Korekta

Anastazja Oleśkiewicz, Hayden Berry

Projekt graficzny i skład

Kuba Sowiński, Wojciech Kubiena (Biuro Szeryfy)

Wydawca

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków