O redakcji

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jacek Purchla

sekretarz redakcji

Bartosz Sadulski
b.sadulski@mck.krakow.pl
12 42 42 851

Zespół redakcyjny

Łukasz Galusek, dr Katarzyna Jagodzińska, dr Żanna Komar, dr Beata Nykiel, dr Joanna Sanetra-Szeliga, Agata Wąsowska-Pawlik, dr Michał Wiśniewski

Projekt graficzny i skład

Kuba Sowiński, Wojciech Kubiena (Biuro Szeryfy)

Wydawca

Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

www.mck.krakow.pl