Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema (The Holocaust and the stars. The past in the prose of Stanisław Lem)