Dla autorów

Zapraszamy do współpracy! Osoby zainteresowane opublikowaniem artykułu w "Herito" prosimy o przesłanie abstraktu o objętości do 2000 znaków ze spacjami.

Interesują nas zjawiska, postaci, instytucje, wystawy czy publikacje, których punktem centralnym jest dziedzictwo Europy Środkowej w jego współczesnym wymiarze.

W "Herito" nie publikujemy tekstów o charakterze stricte naukowym – prosimy o ograniczenie przypisów do niezbędnych danych bibliograficznych.

Planowane tematy numerów (tytuły robocze):

  1.  Kobiety Europy Środkowej (kwiecień)
  2.  Dziesięciolecie Partnerstwa Wschodniego (czerwiec)
  3.  Socrealizm magiczny (wrzesień)
  4.  Karpaty (grudzień)