Węgry

Dunaj to brama do Węgier, jak mawiał Stanisław Vincenz. Dunaj jest głęboki jak morze, pisał Horacy. Ta rzeka spaja Węgry, jest ich stosem pacierzowym i krwiobiegiem. Opuszczając kraj, staje się granicą. A każda granica tak naprawdę jest płynna, dzieli i łączy. Jest kresem i punktem spotkania.
Węgry podobne są do Dunaju. Na początku XX wie­­­ku Endre Ady nazwał je krajem promem nieustannie dryfującym między brzegami Zachodu i Wschodu. Niepewność, na którym z nich osiąść, zdawała mu się cechą węgierskiej duszy. Zamiast chybotliwej łodzi László Németh chciał widzieć Węgry jako kraj most, przerzucony w poprzek rzeki, łączący brzegi i pozwalający ludziom swobodnie ją przekraczać. Usilnie tłumaczył rodakom, że mimo poczucia wyobcowania w Europie i marzeń o powrocie do azjatyckiej kolebki mogą czerpać siłę ze swojego sąsiedztwa, bo wszystkich nas, Środkowoeuropejczyków, łączy „wspólnota losu niczym pokarm czerpany z tej samej piersi”.
Dlatego w tym numerze przyglądamy się naszym „mlecznym braciom”. Podróżujemy z biegiem Dunaju, zaglądamy do metropolii – Budapesztu – i na węgierską prowincję. Nade wszystko zaś pytamy, kim są Węgrzy i jak siebie widzą w Europie Środkowej.

  • 1
   Od redakcji

  • 4
   Mamy na oku

 • Węgry
  • 12
   Swobodne zaczerpnięcie powietrza
   László F. Földényi

  • 20
   Dunaj
   Miklós György Száraz

  • 38
   Budapeszt 1900 – stulecie później

   Z ambasadorem Rafałem Wiśniewskim rozmawia Łukasz Galusek

  • 50
   Pozdrowienia z Moskwy
   Daniel Warmuz

  • 70
   Zachód i Bizancjum
   László Németh

  • 78
   Most, punte, silta
   László Németh

  • 88
   László Németh. „Nasz pan” od Europy Środkowej
   Csaba G. Kiss

  • 94
   Między Turanem i Stambułem
   Adam Balcer

  • 116
   Stracona więź. O turanizmie i węgierskiej fascynacji Wschodem

   Z Balázsem Ablonczym rozmawia Krzysztof Wołosiuk

  • 134
   Narodowa sztuka nowoczesna na Węgrzech na początku XX wieku
   Éva Forgács

  • 144
   Inne Węgry
   Robert Nemes

 • Refleksje, wrażenia, opinie
  • 158
   Warte, ciekawe, do przemyślenia

   Wojciech Szymański, Robert Kusek, Anna Ratecka, Wojciech Wilczyk, Łukasz Galusek

 • Własną ręką
  • 172
   Polski rycerz
   Gyula Krúdy