Tożsamości wyobrażone

„Wspólnoty wyobrażone”, nazwane tak przez Benedicta Andersona, ujawniały zasadę tworzenia się narodów przez zaszczepianie ludziom wyobrażenia o ponadlokalnej wspólnocie, jaką tworzą. Wydobywały też kreacyjny charakter wyobraźni, która potrafiła wiązać abstrakcyjne kategorie narodu, państwa i narodowej ojczyzny z jakimś realnym obszarem. Jednocześnie uruchamiała narrację o tożsamości, konieczną, by scalić naród, który jest przecież rodzajem „wspólnoty opowiedzianej” – jeśli posłużyć się określeniem Marii Janion.

W dzisiejszych płynnych czasach człowiek poszukuje miejsca, miejsce zaś człowieka; ludzie chcą odnaleźć się w przestrzeni, ale i przestrzenie wpływają na całe zbiorowości. Rodzi to potrzebę wyobrażenia pewnych możliwych, wielowarstwowych tożsamości – dla miejsca, człowieka, zbiorowości. Jakiejś nowej podmiotowości.

  • 1
   Od redakcji
   Jacek Purchla

 • Tożsamości wyobrażone
  • 4
   Geografia wyobrażona
   Simona Škrabec

  • 20
   Tożsamość to matrioszka: suma spotkań i opowieści
   Claudio Magris

  • 27
   Glosa tłumaczki
   Joanna Ugniewska

  • 30
   Mapy jugosłowiańskie i postjugosłowiańskie
   Maria Dąbrowska‑Partyka

  • 44
   Bila jednom jedna zemlja…
   Radu Pavel Gheo

  • 64
   Tożsamość transmigranta
   Marta Bucholc

  • 78
   Trzy modele kulturowej pamięci: Kraków, Katowice, Wrocław
   Ewa Chojecka

  • 88
   W poszukiwaniu stylu żydowskiego Archeologia lwowskiego modernizmu
   Żanna Komar

  • 102
   Viribus unitis. O K.u.K. Marinefriedhof w Puli i nie tylko
   Beata K. Nykiel

 • Rozmowa
  • 114
   Centrala nie musi być przekleństwem
   Robert Traba

   Z profesorem Robertem Trabą rozmawia Magdalena Petryna

 • Europejska Stolica Kultury
 • Idee w Praktyce
 • Refleksje, Wrażenia, Opinie
  • 160
   Budowanie historii
   Żanna Komar

  • 166
   Dziedzictwo kulturowe oczami współczesnych Rosjan
   Beata K. Nykiel

  • 174
   Jeżeli czytasz ten tekst, to znaczy, że na niego patrzysz
   Helena Postawka

 • Własną Ręką
  • 180
   Triesteński tryptyk (2)
   Łukasz Galusek