Symbole i kalki

W pierwszym numerze, zatytułowanym "Symbole i kalki", pragniemy „przewietrzyć” i krytycznie spojrzeć na wyobrażenia związane z ideologiami narodowymi, mity polityczne i ich przydatność, a także ich rozmaite odzwierciedlenia w sztuce, architekturze i krajobrazie. Powstałe w ciągu ostatnich dwóch stuleci niematerialne i materialne dziedzictwo narodowej ideologii do dziś oddziałuje na zbiorową wyobraźnię społeczeństw. Czym jest dzisiaj ta symbolika? Balastem epoki, barwnym produktem turystycznym, wspólnym dziedzictwem? Czy dzisiaj mój bohater musi być równocześnie twoim wrogiem?

Temat numeru nie wyczerpuje bynajmniej jego zawartości. Rozmowa, opinie i refleksje z wystaw i lektur, przykłady udanych przedsięwzięć kulturalnych, nowoczesnych instytucji działających w obszarze szeroko pojętego dziedzictwa składają się, mamy nadzieję, na interesującą panoramę kultury naszej części Europy.

  • 1
   Od redakcji
   Jacek Purchla

 • Symbole i Kalki
  • 4
   Jak widzimy siebie nawzajem. Obrazy narodów, uprzedzenia w Europie Środkowej
   Csaba G. Kiss

  • 14
   Mitologiczny fundament historii
   Anda Rottenberg

  • 30
   Malarstwo, kino, Krzyżacy
   Ewa Mazierska

  • 44
   Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy. Szkic
   Mathieu Olivier

  • 56
   No to zobaczmy! – ankieta

 • Rozmowa
  • 70
   O sztuce, której tu nie było
   Ewa Chojecka

   Z profesor Ewą Chojecką rozmawia Łukasz Galusek

 • Europejska Stolica Kultury
  • 86
   Joanna Sanetra-Szeliga

  • 100
   Linz 2009. Subiektywnie
   Sandro Droschl

 • Idee w Praktyce
 • Refleksje, Wrażenia, Opinie
  • 128
   A przecież śmiejemy się, bo wierzymy, że świat można zmienić
   Helena Postawka

  • 132
   Bliskie, nieznane
   Maria Poprzęcka

  • 138
   Za ladą
   Krisztina Szipőcs

  • 147
   Pamięć i polityka
   Agnieszka Sabor

 • Własną Ręką
  • 150
   Triesteński tryptyk (1)
   Łukasz Galusek