Socmodernizm w architekturze

Kiedy przed dwudziestu laty Adam Miłobędzki nazwał socmodernizmem okres od końca lat pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i w wydanej nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury książce pt. Architektura ziem Polski pokusił się o jego pierwszą ocenę, siłą rzeczy nie wypadła ona korzystnie.
Jako synonim wielkiej płyty i fabryk domów – stypizowany, skrajnie ekonomiczny i utylitarny – w parze z biurokratyzacją zawodu architekta, socmodernizm objawił się w oczach Miłobędzkiego setkami realizowanych przez państwo osiedli mieszkaniowych, blokowisk wcielających w życie dogmat komunistycznej inżynierii społecznej. Innymi słowy: „era postartystyczna” reprodukująca drugorzędny funkcjonalizm biernie zapożyczony z Zachodu.
Że była to ocena zbyt surowa i że po obu stronach żelaznej kurtyny można wskazać w tym samym czasie tyle samo złego, ile dobrego, pokazała w 2008 roku wystawa Cold War Modern w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta. Do takiego spojrzenia potrzebny był jednak dystans.
Dziś socmodernizm stał się modny. Remanent trwa, choć nieczęsto sięga poza granice własnych krajów. Tym podwójnym numerem „Herito” chcemy rozszerzyć horyzont dyskusji. Rozejrzeć się w pejzażu architektonicznym niegdysiejszych demoludów, zerwać ze stereotypem „stylu blokowisk”.
Obraz, jaki się z tego wyłania, jest bardzo ciekawy: generacja twórców, którzy w czasie gdy styl międzynarodowy był w pełni rozkwitu, pozostawali osobni i trzymali się własnej drogi. Byli na swój sposób antysystemowi, jako że nie dali się uwięzić żadnej doktrynie – ani architektonicznej, ani politycznej. Mimo niebywałej skali zniszczeń wojennych, mimo konieczności „zaczynania od zera” byli architektami ciągłości, wiernymi etosowi profesji i dziedzictwu poprzedników. Z takim oparciem rozwinęli swój własny, oryginalny język architektury, a wiele ich dzieł zyskało status ikon.
Patrzymy na nie już bez uprzedzeń, bliżsi spełnienia tego, o czym mawiał Karel Prager: że do nowych rzeczy ludzie się muszą dopiero przyzwyczaić.

  • 1
   Od redakcji
   Jacek Purchla

   Kiedy przed dwudziestu laty Adam Miłobędzki nazwał socmodernizmem okres od końca lat pięćdziesiątych do lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i w wydanej nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury książce pt. Architektura ziem Polski pokusił się o jego pierwszą ocenę, siłą rzeczy nie wypadła ona korzystnie.
   Jako synonim wielkiej płyty i fabryk domów – stypizowany, skrajnie ekonomiczny i utylitarny – w parze z biurokratyzacją zawodu architekta, socmodernizm objawił się w oczach Miłobędzkiego setkami realizowanych przez państwo osiedli mieszkaniowych, blokowisk wcielających w życie dogmat komunistycznej inżynierii społecznej. Innymi słowy: „era postartystyczna” reprodukująca drugorzędny funkcjonalizm biernie zapożyczony z Zachodu.
   Że była to ocena zbyt surowa i że po obu stronach żelaznej kurtyny można wskazać w tym samym czasie tyle samo złego, ile dobrego, pokazała w 2008 roku wystawa Cold War Modern w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta. Do takiego spojrzenia potrzebny był jednak dystans.
   Dziś socmodernizm stał się modny. Remanent trwa, choć nieczęsto sięga poza granice własnych krajów. Tym podwójnym numerem „Herito” chcemy rozszerzyć horyzont dyskusji. Rozejrzeć się w pejzażu architektonicznym niegdysiejszych demoludów, zerwać ze stereotypem „stylu blokowisk”.
   Obraz, jaki się z tego wyłania, jest bardzo ciekawy: generacja twórców, którzy w czasie gdy styl międzynarodowy był w pełni rozkwitu, pozostawali osobni i trzymali się własnej drogi. Byli na swój sposób antysystemowi, jako że nie dali się uwięzić żadnej doktrynie – ani architektonicznej, ani politycznej. Mimo niebywałej skali zniszczeń wojennych, mimo konieczności „zaczynania od zera” byli architektami ciągłości, wiernymi etosowi profesji i dziedzictwu poprzedników. Z takim oparciem rozwinęli swój własny, oryginalny język architektury, a wiele ich dzieł zyskało status ikon.
   Patrzymy na nie już bez uprzedzeń, bliżsi spełnienia tego, o czym mawiał Karel Prager: że do nowych rzeczy ludzie się muszą dopiero przyzwyczaić.

  • 4
   Mamy na oku

 • Rozmowa
  • 10
   David Crowley

   rozmawia Michał Wiśniewski
   Przez prawie całe dwudzieste stulecie panował powszechny pogląd, jakoby architektura miała przede wszystkim pełnić funkcję społeczną. Według jednego z założeń modernizmu architekci służą dobru publicznemu – etos ten przetrwał w Europie Środkowej i Wschodniej od lat dwudziestych do osiemdziesiątych. Wobec całkowitej marketyzacji architektury i neoliberalnego dyskursu, który w Polsce jest bardzo wyraźny, zadaję sobie pytanie, czy ów cel społeczny ma jeszcze rację bytu.

 • Socmodernizm w architekturze
  • 22
   Słowacja: poszukiwanie nowej formy
   Henrieta MoravčÍková

   W latach sześćdziesiątych XX wieku architektura stała się ważnym czynnikiem w zwalczaniu międzynarodowej izolacji kraju. Na Słowacji fakt ten był istotny w dwójnasób. Nie chodziło bowiem „jedynie” o pojawienie się Słowaków na arenie międzynarodowej, ale także o pojawienie się Słowacji w Czechosłowacji.

  • 40
   Do nowych rzeczy ludzie muszą dopiero przywyknąć: Karel Prager
   Radomíra Sedláková

   Prager szybko zwrócił się w stronę tematów, które w architekturze interesowały go najbardziej. Mowa o wykorzystaniu potencjału nowych technologii, skoro to właśnie one, jak sądził, pomagały uchwycić charakter i ducha współczesności.

  • 58
   „Budowle specjalne” w mieście ruin: Hermann Henselmann
   Szymon Piotr Kubiak

   Nie tylko młodzieńcze doświadczenia zawodowe, ale i powojenne poglądy głównego projektanta Berlina wykazywały silne związki z myślą awangardową oraz rezerwę w stosunku do narzucanych z zewnątrz wymogów.

  • 70
   Nowoczesność zakorzeniona: Edo Ravnikar
   Łukasz Galusek

   Architektura słoweńska i architektura nowoczesna rodziły się wspólnie. Przypomnijmy: dwaj pionierzy wiedeńskiej moderny to zarazem twórcy podwalin architektury słoweńskiej: Jože Plečnik i Maks Fabiani. Taki genetyczny związek uchronił zapewne architektów słoweńskich od obsesji nadganiania nowoczesności, pokusy typowej dla „mniejszych” kultur z „obrzeży Europy”. Gonitwa często skutkuje zadyszką. Cel pozostaje niedościgły i zadowolić się trzeba namiastką, imitacją. Tymczasem Słoweńcy uniknęli takich rozczarowań, skupieni na wypracowaniu – w ramach idiomu modernistycznego – własnego oryginalnego języka architektury. Coś podobnego zaobserwować można u Skandynawów.

  • 86
   Niestandardowo nowocześni: Bogdan Bogdanović i Jože Plečnik
   Urša Komac

   Jego talent ma w sobie zaiste coś boskiego, porównywalnego do potęgi wielkiego poety, który z prawdy i kłamstwa tworzy coś trzeciego, co nas czaruje swym zapożyczonym bytem (Goethe).

  • 98
   Miejsca dla kontemplacji. O Bogdanie Bogdanoviciu
   Ivan Ristić

   Bogdanović jest, według słów wielkiego austriackiego znawcy architektury Friedricha Achleitnera, „kawałkiem dwudziestowiecznej architektury”.

  • 118
   Radykalny. Bogdan Bogdanović
   Łukasz Galusek

   Nekropolia w Mostarze jest najbardziej radykalnym dziełem Bogdana Bogdanovicia. Łacińskie słowo radix oznacza korzeń. Mostarski cmentarz jest radykalny w tym sensie, w jakim odwołuje się do tego, co najgłębsze i najpierwsze. Do samej pierwociny miasta i miejsca.

  • 127
   Utracone miasto
   Bogdan Bogdanović, Michał Korta

   Esej Bogdana Bogdanovicia z fotografiami Michała Korty

  • 138
   Skopje – niedokończone miasto solidarności
   Łukasz Galusek

   Modernistyczne Skopje – odważne, otwarte, światowe – dziś zapada się samo w siebie. Dlaczego?

  • 154
   Tychy – socjalistyczne miasto dzisiaj
   Ewa Chojecka

   Spróbujmy odczytać Tychy inaczej – i zadać pytanie o tendencje ideologiczne i artystyczne wyrażone nie tylko na papierze, lecz także skonkretyzowane w formie przestrzennej i w znajdujących się w mieście budowlach.

  • 166
   Socmodernistyczne centrum Katowic
   Anna Syska , Paweł Jaworski

   Przebudowa centrum Katowic to dość niejednorodna i niekonsekwentna pod względem urbanistycznym, ale spójna architektonicznie inwestycja wielkoskalowa, przeprowadzona z rozmachem w czasie, gdy w większości śródmieść polskich miast jedynie uzupełniano istniejącą zabudowę o dodatkowe obiekty usługowe.

  • 180
   (R)ewolucja: krakowska szkoła modernizmu
   Michał Wiśniewski

   Zazwyczaj historia polskiej architektury powojennej prezentuje wydarzenia po 1956 roku jako całkowite zerwanie z przeszłością i start od zera. Tymczasem bliższa analiza procesów zachodzących w budownictwie Krakowa pozwala odnaleźć wiele przykładów prób nie tyle rewolucji, ile ewolucji technologicznej i estetycznej.

  • 192
   Węgry: przemilczana inna moderna
   György Szegő

   Makovecz postrzegał sztukę ludową jako podziemną rzekę płynącą silnym prądem i choć wtłaczaną w coraz to ciaśniejsze koryto, to jednak wciąż żywą. Olbrzymia energia tej rzeki dawała nadzieję, zapowiadając obfitość czystego źródła, tak jak widział to wcześniej Béla Bartók w muzyce ludowej. To powszechnie znane porównanie wyjaśnia, że siły powstające z głębi instynktownego życia bezustannie mogą się odnawiać w procesie twórczym. W architekturze lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był to program jednocześnie awangardowy i opozycyjny, pozostał nim również w ostatnich dwóch dekadach.

 • Idee w praktyce
  • 212
   Magdalena Link-Lenczowska

   Warto przyjrzeć się furorze, jaką w ciągu kilku lat w dużych miastach wśród młodych ludzi zrobiło hasło „modernizm”. Modernizm, który – dodajmy – jest dziś w Polsce architekturą. Ta błyskotliwa kariera pokazuje znacznie więcej niż, jak chcieliby sceptycy, wyłącznie dynamikę kawiarnianej mody, w której musiał ustąpić pola nawet design – o ileż poręczniejszy przedmiot adoracji.

 • Refleksje, wrażenia, opinie
  • 226
   Podnoszenie kurtyny
   Marta Karpińska

   Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks
   (Podnoszenie kurtyny. Środkowoeuropejskie sieci powiązań architektonicznych)
   Centro Culturale Don Orione Artigianelli,
   Wenecja 7 czerwca – 23 listopada 2014

  • 234
   Schola non grata
   Magdalena Bystrzak

   Iva Mojžišová
   "Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928–1939"
   (Szkoła nowoczesnego widzenia. Bratysławska ŠUR 1928–1939)
   Slovenské centrum dizajnu & Artforum,
   Bratysława 2013

  • 240
   Urzekające widoki
   Alina Șerban

   "Vederi Încântătoare. Urbanism și arhitectură în turismul românesc de la Marea Neagră în anii ‘60–’70"
   (Urzekające widoki. Urbanistyka i architektura w rumuńskiej turystyce czarnomorskiej lat 60.–70.)
   Sala Dalles, Bukareszt
   10 października – 23 listopada 2014

  • 252
   Sowiecki modernizm oczami Zachodu
   Żanna Komar

   "Soviet Modernism 1955–1991. Unknown history"
   red. Katharina Ritter et al.
   Park Books, Zürich 2012

  • 260
   Warte, ciekawe, do przemyślenia

 • Własną ręką
  • 270
   Tomba Brion
   Janusz Sepioł

   Z miasteczka Asolo (koło Treviso) drogę na wiejski cmentarzyk w pobliskim San Vito d’Altivole wskazuje specjalne oznakowanie. Miejsce to stało się bowiem celem pielgrzymek architektów z różnych stron świata, pragnących przeżyć spotkanie z „opus magnum” Carla Scarpy, a także pokłonić się złożonym tu jego prochom.

 • Mit Galicji - reminiscencje
  • 280
   Dwa weekendy: Lwów i Kraków
   Miljenko Jergović

   Każda podróż ma swoją nieoczekiwaną kulminację – moment, w którym wszystko otrzymuje prawdziwą przyczynę i cel, często niemający nic wspólnego z zamiarami podróżującego i powodem podróży.