Śląski

Śląsk to wielość. Mimo nazwy, trudno zrównać we wspólnym mianowniku Dolny i Górny Śląsk albo Śląski Cieszyński i Opolski. O wielowymiarowości regionu nie zdecydowały wyłącznie trzy kształtujące go kultury: polska, niemiecka i czeska. Ważny wkład wniosły tam dwie wielkie tradycje chrześcijańskie: katolicka i protestancka – pozostające nadal w żywym dialogu. Również tragedie XX wieku odcisnęły na nim swoje piętno, czyniąc dla wielu Śląsk ziemią wygnania, dopiero z upływem lat stopniowo oswajaną. Niejednorodność Śląska jest faktem także dlatego, że region pozostaje podzielony między dwa kraje: Polskę i Republikę Czeską. Choć cieszyńskie mosty na Olzie już nie odgradzają, są otwarte.
Bo Śląsk to przede wszystkim otwartość. Dzięki niej wpisał się w dzieje cywilizacji europejskiej. W XVII wieku nazywany „szmaragdem Europy”, w XIX stał się jednym z ognisk przemysłowej rewolucji. Wtedy zakiełkował tam gen nowoczesności, owocujący do dziś – we Wrocławiu, który z miasta niechcianego przeistoczył się w Europejską Stolicę Kultury 2016, czy w Katowicach, które z miasta poprzemysłowej zapaści stały się Miastem Muzyki UNESCO, dołączając do grona kreatywnych miast Europy.
O metamorfozach i rozmaitych obliczach Śląska opowiadamy w tym numerze. A także o inności Śląska, która czyni go wciąż mało znanym, ale właśnie w niej tkwi największa wartość.

  • 1
   Od redakcji

  • 4
   Mamy na oku

 • Śląski
  • 12
   Górny Śląsk. Przygoda z nowoczesnością
   Łukasz Galusek

  • 36
   Oikologia. Jaką naukę (o) domu przynosi Śląsk?
   Aleksandra Kunce

  • 50
   Dialog jest językiem macierzystym ludzkości

   Z księdzem arcybiskupem Alfonsem Nossolem rozmawiają profesor Jacek Purchla i Łukasz Galusek

  • 60
   Węgiel, porcelana i praca kobiet
   Elżbieta Rybicka

  • 72
   Frele. Górnośląskie portrety
   Joanna Helander

  • 88
   Zielony aż do łez… Literacki Górny Śląsk
   Marcin Wiatr

  • 112
   Historie odzyskane. O współczesnej literaturze Dolnego Śląska i okolic
   Wojciech Browarny

  • 130
   Nowy Jork PRL-u
   Zofia Reznik

  • 150
   Tożsamość Śląska Cieszyńskiego. Proces, projekt, narracja?
   Grzegorz Studnicki

  • 166
   Fons Pastoralis na Bielskim Syjonie. Pomnik podwójnej historii
   Ewa Chojecka

 • Idee w praktyce
  • 178
   Muzea do pamiętania
   Maria Kobielska

  • 194
   Kulturalna mapa Wrocławia. Co zostało z Europejskiej Stolicy Kultury 2016?
   Maciej Kuczyński

  • 204
   Śląskość rekonstruowana. Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie (2009–2015)
   Leszek Jodliński

  • 210
   Warte, ciekawe, do przemyślenia

   Marta Lisok, Karolina Jara, Kaja Puto, Kinga Siewior, Wojciech Wilczyk, Wojciech Szymański, Jakub Muchowski, Katarzyna Jagodzińska

 • Własną ręką
  • 228
   Co drugi berlińczyk. Śląskie ślady nad Szprewą
   Roswitha Schieb