Pamięć reformacji

31 października 1517 roku augustiański mnich i profesor teologii Marcin Luter przybił do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, które dotyczyły nadużyć w Kościele Zachodnim. Czy bez tych doświadczeń dopracowalibyśmy się wolności jednostki i praw człowieka? Czy bez protestanckiego etosu narodziłby się kapitalizm? Jaką rolę odegrała reformacja w kształtowaniu się nowoczesnych środkowoeuropejskich narodów? Na pytania te starają się odpowiedzieć autorki i autorzy 28. numeru kwartalnika „Herito”.

Biskup Waldemar Pytel odsłania paradoks luterańskiej ciągłości na przykładzie kościoła Pokoju w Świdnicy. Jarosław R. Kubacki i Michał Choptiany przypominają menonitów i braci polskich, „enfants terribles” reformacji.

János L. Győri, Miloš Kovačka, Magda Vášáryová i Pavel Kosatík wyjaśniają, jak protestantyzm wpłynął na historię i kulturę Węgier, Słowacji i Czech.

Arleta Nawrocka-Wysocka pisze o chorałach, kancjonałach i narodzinach środkowoeuropejskich języków, a Łukasz Galusek kreśli subiektywny atlas środkowoeuropejskiego dziedzictwa reformacji.

Na szczególną uwagę zasługuje tekst Ewy Chojeckiej poświęcony popularyzowaniu wiedzy o reformacji w Europie Środkowej w edukacji muzealnej oraz esej Weroniki Murek przypominający postać Pawła Hulki-Laskowskiego, żyrardowskiego potomka braci czerskich i pierwszego tłumacza „Przygód dobrego wojaka Szwejka”.

W najnowszym numerze „Herito” znalazły się ponadto recenzje ciekawych książek, a także zapowiedzi wartych obejrzenia wystaw.

  • 1
   Od redakcji

  • 4
   Mamy na oku

 • Pamięć reformacji
  • 12
   Kościół Pokoju w Świdnicy. Paradoks ciągłości

  • 28
   Menonici. Pracowici budowniczowie polderów czy enfants terribles reformacji?

   Jarosław R. Kubacki

  • 40
   Książki zbójeckie, edycja delux

   Michał Choptiany

  • 56
   Tożsamość kalwińska a węgierska literatur

   János L. Győri

  • 76
   Bez protestantyzmu nie byłoby dzisiejszej Słowacji

   Miloš Kovačka, Magda Vášáryová

  • 90
   Sen o nowej wierze

   Pavel Kosatík

  • 114
   Chorał luterański. Tradycje narodowe, etniczne i lokalne

   Arleta Nawrocka-Wysocka

  • 124
   Dziedzictwo reformacji w Europie Środkowej. Subiektywny atlas

   Łukasz Galusek

 • Idee w praktyce
  • 160
   Obrazowanie pamięci historycznej. Refleksje nad wystawą pięćsetlecia reformacji

   Ewa Chojecka

 • Refleksje, wrażenia, opinie
  • 179
   Warte, ciekawe, do przemyślenia

   Andrzej Serafin, Dariusz Bruncz, Maciej Jakubowiak, Kinga Siewior, Mikołaj Banaszkiewicz, Kaja Puto, Wojciech Wilczyk, Beata K. Nykiel

 • Własną ręką
  • 190
   Architektura pokory

   Weronika Murek