Narody i stereotypy

Historia uczy, że relacje międzynarodowe w dużej mierze zależą od naszych wyobrażeń o innych. I nawet jeśli żywione przez nas przekonania nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, stereotypów wyzbywamy się niechętnie. Ambrose Bierce nazwał je „wędrującą opinią bez widomych dowodów na swe poparcie”.
Myślenie stereotypowe tkwi głęboko w kulturze, historii i pamięci zbiorowej. Nie odzwierciedla jedynie realnych, dawnych lub niedawnych konfliktów, choć nie sposób go od nich całkowicie oddzielić. Wszak stereotypy rodzą się w wyniku napięć i rywalizacji, frustracji i agresji.
Stereotypizacja jest „prawem najmniejszego wysiłku”, jak trafnie zauważył Gordon Allport. Wyręcza z myślenia o tym, jak naprawdę wygląda świat, mimo że sprowadza go do krzywdzących uproszczeń. Dotyczy to zwłaszcza stereotypów narodowych, które raz sformułowane zdają się odporne na rewizję i modyfikację.
A jednak to sytuacja polityczna może być najskuteczniejszym sposobem ich zmiany. Nie trzeba szukać daleko, można wręcz powiedzieć, że dzieje się tak na naszych oczach. Dziś Polskę i Niemcy łączą przyjazne stosunki; co więcej – Niemcy należą dziś do największych przyjaciół Izraela w Europie, z kolei więź Ukrainy i Rosji poddawana jest najtrudniejszej próbie.
Nic zatem nie jest dane z góry. Także stereotypom nie jest dane zastygać.

  • 1
   Od redakcji
   Jacek Purchla

   Historia uczy, że relacje międzynarodowe w dużej mierze zależą od naszych wyobrażeń o innych. I nawet jeśli żywione przez nas przekonania nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, stereotypów wyzbywamy się niechętnie. Ambrose Bierce nazwał je „wędrującą opinią bez widomych dowodów na swe poparcie”.
   Myślenie stereotypowe tkwi głęboko w kulturze, historii i pamięci zbiorowej. Nie odzwierciedla jedynie realnych, dawnych lub niedawnych konfliktów, choć nie sposób go od nich całkowicie oddzielić. Wszak stereotypy rodzą się w wyniku napięć i rywalizacji, frustracji i agresji.
   Stereotypizacja jest „prawem najmniejszego wysiłku”, jak trafnie zauważył Gordon Allport. Wyręcza z myślenia o tym, jak naprawdę wygląda świat, mimo że sprowadza go do krzywdzących uproszczeń. Dotyczy to zwłaszcza stereotypów narodowych, które raz sformułowane zdają się odporne na rewizję i modyfikację.
   A jednak to sytuacja polityczna może być najskuteczniejszym sposobem ich zmiany. Nie trzeba szukać daleko, można wręcz powiedzieć, że dzieje się tak na naszych oczach. Dziś Polskę i Niemcy łączą przyjazne stosunki; co więcej – Niemcy należą dziś do największych przyjaciół Izraela w Europie, z kolei więź Ukrainy i Rosji poddawana jest najtrudniejszej próbie.
   Nic zatem nie jest dane z góry. Także stereotypom nie jest dane zastygać.

  • 4
   Mamy na oku

 • Narody i stereotypy
  • 12
   Mare Nostrum – metafora i rzeczywistość
   Shlomo Avinieri

   Uznawanie, że wszystkie uczucia czy struktury nacjonalizmu lub statusu państwowego są z założenia autorytarne i agresywne, a wobec tego moralnie odpychające, jest błędne zarówno z teoretycznego, jak i z historycznego punktu widzenia. Ocena ta jest również mocno stronnicza pod względem moralnym.

  • 22
   Stereotyp – w pułapce poznania
   Maciej Czerwiński

   Nasza wiedza wynika stąd, że tym i innym desygnatom przypisano już wcześniej, już przed nami, pewną wartość stereotypową. Automatycznie więc łączymy z nimi pewne sądy obiegowe. Nie wymyślamy ich, my je tylko dziedziczymy.

  • 30
   Czternaste najgorsze miejsce
   Mykoła Riabczuk

   Podstawowy podział na Ukrainie nie przebiega między przysłowiowym Wschodem a Zachodem czy etnicznymi Rosjanami a etnicznymi Ukraińcami albo też osobami rosyjsko- i ukraińskojęzycznymi. Jest to podział przede wszystkim między przeszłością a przyszłością, sowieckością a antysowieckością, systemem opartym na układzie patron – klient a ustrojem obywatelskim.

  • 42
   Ziemowit Szczerek

   Polska to Wschód, który próbuje od Wschodu uciec. To wieczne stanie w korytarzu pomiędzy Wschodem a Zachodem wykształciło w Polakach swego rodzaju schizofrenię.

  • 50
   Polak i Polka w naszym kinie najnowszym
   Tadeusz Lubelski

   Ostatnia dekada była okresem mniej lub bardziej wartościowego, w każdym razie wyraźnego, przepracowywania polskości w kulturze.

  • 64
   Czciciele kamieni. Projekt Skopje 2014
   Piotr Majeweski

   Ideolodzy macedońskiej prawicy zdają się wierzyć, że wznosząc substytuty obiektów architektonicznych pochodzących z dalekiej przeszłości, sprawią, iż wartości wyznawane przez „ich” przodków (definiowane i określane współcześnie) staną się równie bliskie potomnym.

  • 79
   Nowa Europa Online
   Łukasz Trzciński

   O swoim projekcie fotograficznym "Nowa Europa. Atlas" Łukasz Trzciński rozmawia z Magdaleną Petryną

 • Rozmowa
  • 92
   Sztuka pertraktuje z miejscem
   Mirosław Bałka, Kasia Redzisz

   Mirosław Bałka i Kasia Redzisz w rozmowie z Moniką Rydiger i Natalią Żak

 • Idee w praktyce
  • 110
   Kolonia, muzeum, Zumthor
   Stefan Kraus

   Stefan Kraus, dyrektor Kolumby, w rozmowie z Żanną Komar

   Kontakt z oryginalnymi dziełami prowadzi do własnych odkryć, które określam jako naukowość muzealną. W postrzeganiu obiektów, architektury i zbiorów nie chodzi tak bardzo o rozróżnienie między tym, co „stare”, a tym, co „nowe”, lecz raczej o to, jak oddziałuje ich teraźniejszość i jednoczesność.

  • 126
   Jioanna Rajkowska: widoczna i nie-widzialna
   Wojciech Szymański

   Niewidoczna dla większości społeczeństwa sztuka współczesna, za sprawą generacji artystów tak jak Rajkowska urodzonych w latach sześćdziesiątych, a łączonych powszechnie z formułą sztuki krytycznej, na przełomie wieków stała się nie tylko dobrze widoczna w dyskursie medialnym, lecz także wskutek podejmowanych przez siebie zagadnień widzialna (jako problem).

 • Refleksje, wrażenia, opinie
  • 140
   Powrót Gierymusów
   Edyta Gajewska

   "Aleksander Gierymski 1850–1901"
   Muzeum Narodowe w Warszawie
   20 marca – 10 sierpnia 2014

   "Maksymilian Gierymski. Dzieła, inspiracje, recepcja"
   Muzeum Narodowe w Krakowie
   25 kwietnia – 10 sierpnia 2014

  • 156
   Nadodrzańskie krajobrazy nieznane
   Wojciech Wilczyk

   André Köhler
   "Odra_Rhein_Oder_Ren Fotoessay"
   Kehrer Verlag, Heidelberg 2011

  • 164
   Koń i genetyka, czyli Europa Środkowa w lewadzie
   Beata K. Nykiel

   Frank Westerman
   "Czysta biała rasa. Cesarskie konie, genetyka i wielkie wojny"
   tłum. Jadwiga Jędras
   Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014

 • Własną ręką
  • 178
   Inne znaczenie 1989 roku
   Emil Brix

   Na kontynencie szczycącym się swoją kulturową różnorodnością należy starać się o taki stan rzeczy, w którym granice będą oznaczały integrację, a nie rozłam. Europę czeka dużo pracy, zanim osiągnie równowagę pomiędzy centrum a peryferiami.