Miasto jako dzieło sztuki

Od czasów Platona i Witruwiusza dążeniu do prawdy, dobra i piękna towarzyszyło myślenie o idealnej organizacji miasta i kompozycji jego przestrzeni. Nie przypadkiem więc marzenie o mieście idealnym fascynowało tak wielu wybitnych myślicieli i artystów włoskiego renesansu. Poszukiwanie harmonii i doskonałości poprzez realizację idealnego planu miasta – gwiaździstego, opartego na zasadach regularnej geometryczności – pozostało jednak, poza wyjątkami, przede wszystkim utopią.W 1889 roku ukazała się głośna książka Camilla Sittego „Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen”. Stała się ona manifestem myślenia o kreacji przestrzeni miejskiej w kategoriach artystycznych. Była też próbą – zapewne bardzo idealistyczną – przeciwstawienia się negatywnym zjawiskom żywiołowej urbanizacji epoki industrialnej. Czy idee Camilla Sittego trzeba więc dziś uznać wyłącz-nie za utopie pięknoducha myślącego o mieście w kategoriach scenografii? Czy był to może akt bezsilności i kapitulacji urbanisty? Ani jedno, ani drugie. Sitte przeciwstawił się sprowadzaniu nowoczesnej urbanizacji do wymiaru technokratycznego, przeczuwając w jakimś sensie to, co pokazał Fritz Lang w swym apokaliptycznym „Metropolis”. Miasto to jednak nie tylko idea i forma, ale także funkcja i proces. Innymi słowy, miasto to zwierciadło cywilizacji. Takie rozumienie miasta od dwudziestu pięciu lat jest jedną z głównych osi działalności MCK – badawczej, wystawienniczej, edukacyjnej i wydawniczej. Już pierwsza konferencja zorganizowana przez Centrum, Managing Historic Cities. The Case of Central Europe z 1991 roku, dotyczyła napięć między procesami, jakim podlegają współczesne miasta, a zgromadzonym w nich dziedzictwem. Logo Centrum – zainspirowane Witruwiańskim ideałem człowieka oraz koncepcją złotego podziału – wyraża dążenie do piękna poprzez kreowanie form idealnych, a zarazem otwartych i dynamicznych. Nie jest zatem przypadkiem, że w podwójnym numerze kwartalnika „Herito” towarzyszącym jubileuszowi dwudziestopięciolecia MCK postanowiliśmy zmierzyć się z pytaniem, czy miasto – a zwłaszcza współczesna metropolia – może być dziełem sztuki.

  • 1
   Od redakcji

  • 4
   Mamy na oku

 • Miasto jako dzieło sztuki / Pejzaże
  • 12
   Miasto jako dzieło sztuki
   Jacek Purchla

  • 30
   W latających domach przyszłości
   Beata Chomątowska

  • 56
   Krajobrazy komunizmu
   Owen Hatherley

  • 68
   Utopia i egzotyka
   Michał Wiśniewski

  • 86
   Rekonstrukcje architektoniczne jako dzieła sztuki
   Małgorzata Omilanowska

  • 112
   Sztuka dla każdego? O sztuce publicznej w przestrzeni miasta
   Monika Rydiger

  • 130
   Falsyfikowanie miasta: modernizm i awangarda
   Jakub Kornhauser

 • Miasto jako dzieło sztuki / Portrety
  • 142
   Mińsk – słoneczne miasto marzeń
   Artur Klinau

  • 160
   Bratysława – miasto bez planu
   Henrieta MoravčÍková

  • 176
   Bielsko i Max Fabiani – wymazywanie i przywracanie pamięci
   Ewa Chojecka

  • 184
   Kto napisał Triest? O pionierach „papierowego miasta”
   Natalia Chwaja

  • 204
   Skopje. Od nowa
   Łukasz Galusek

 • Miasto jako dzieło sztuki / Weduty
  • 220
   Nowa Huta – niedokończona utopia Polski
   Katherine Lebow

  • 236
   Górnośląskie osiedla robotnicze jako totalne dzieła sztuki
   Irma Kozina

  • 254
   Strefa Kultury w Katowicach – sztuka miejskiego krajobrazu
   Elżbieta Rybicka

  • 272
   Nowoczesny Zagrzeb. Planowanie, tradycja, tożsamość
   Fedja Vukić

 • Rozmowa
  • 286
   Praga – zamieszkane ruiny Europy Środkowej

   Z Derekiem Sayerem rozmawiają Robert Kusek i Aleksandra Szczepan

 • Idee w praktyce
  • 298
   Piękne miasto
   Ewa Rewers

  • 310
   W poszukiwaniu miejskiej utopii

   Z Osamu Okamurą rozmawia Martyna Obarska

  • 318
   Tęsknota za miastem przyszłości
   Janusz Sepioł

 • Refleksje, wrażenia, opinie
  • 332
   Warte, ciekawe, do przemyślenia

   Magdalena Bystrzak, Karol Kurnicki, Aleksandra Paradowska, Jan Balbierz, Katarzyna Jagodzińska, Wojciech Szymański, Jakub Muchowski, Beata Nykiel

 • Własną ręką
  • 348
   Koneserzy miasta
   Wojciech Wilczyk