Miasto i muzeum

Miasta to swoiste muzea – jako przestrzenna ilustracja dziejów, gigantyczna kolekcja, ale też szkatuła, w której schronił się duch miejsca. Niestety historia naszej części kontynentu rzadko pozostawiała je nietknięte. Ich trwanie jest tu raczej pasmem zapadania się i wznoszenia. Być może stąd ta przemożna potrzeba chronienia wszystkiego, co zdołało się uchować, a nawet odtwarzania tego, co uległo zniszczeniu. Muzealizacja przestrzeni miejskiej splata się tu mocno z kolejnymi falami narodowych odrodzeń.

A przecież wymiary narodowy czy państwowy są tylko jednym z rozdziałów opowieści, jaką jest miasto. Co więcej, opowieść o mieście bywa dziś szansą na uwolnienie się od wszelkich „jedynie słusznych” narracji, na godzenie antagonizmów, na docieranie do autentycznej, choć złożonej, bo wielowarstwowej tożsamości miejsc. Ważna rola w tym procesie przypada właśnie muzeom.

  • 1
   Od redakcji
   Jacek Purchla

 • Miasto i Muzeum
 • Idee w Praktyce
  • 77
   Miasto w muzeum – ankieta

 • Rozmowa
  • 88
   Mitteleuropa ciągle potrzebna
   Erhard Busek

   Z doktorem Erhardem Buskiem rozmawia Katarzyna Jagodzińska

 • Europejska Stolica Kultury
  • 104
   Wilno 2009 – Europejska Stolica Kultury w kryzysie
   Joanna Sanetra-Szeliga

  • 118
   Wilno – miasto kultury na żywo
   Brigita Žuromskaitė

 • Refleksje, Wrażenia, Opinie
  • 122
   Triest Claudia Magrisa
   Simona Škrabec

  • 132
   Naród i sztuka. Portret i autoportret
   Nóra Veszprémi

  • 138
   Anatomia transformacji
   Katarzyna Jagodzińska

 • Własną Ręką
  • 146
   Triesteński tryptyk (3)
   Łukasz Galusek