Miasta do przemyślenia

Miasto na półistniejące i na półporzucone, miasto stracone i na półodzyskane, jak pisał o dzisiejszym Lwowie Adam Zagajewski, to zarazem pars pro toto syndromu miasta środkowoeuropejskiego – nie należy ono w pełni do nikogo, ani do tych, którzy w nim mieszkają, ani do tych, którzy je stracili. A ileż innych nazw można by wpisać w miejsce Lwowa? Miast wciąż splątanych jak węzeł gordyjski? Aleksander jednak nie przybędzie, dodaje Peter Krečič, i trzeba zacząć rozsupływać je cierpliwie.

  • 1
   Od redakcji
   Jacek Purchla

  • 4
   Mamy na oku

 • Miasta do przemyślenia
  • 14
   Małe miasto i wielki świat
   Ľubomír Lipták

  • 26
   Serbska utopia. Między utraconą Arkadią a nieodnalezionym miastem
   Bogdan Bogdanović

  • 48
   Miasto i mosty
   Husein Oručević

  • 62
   Przemyśleć Triest
   Peter Krečič

  • 86
   Europejski kod miast ukraińskich
   Żanna Komar

  • 92
   Artur D. Liskowacki

  • 110
   Jacek Purchla

 • Idee w Praktyce
  • 124
   Willa Dušana Jurkoviča w Brnie
   Martina Lehmannová

 • Refleksje, Wrażenia, Opinie
  • 137
   Mikrohistoria
   Martin Pollack

  • 142
   Powab klasyki
   Éva Forgács

  • 148
   O historii bez historii
   Magdalena Bystrzak

  • 156
   Przenikające się światy
   Magdalena Petryna

 • Własną Ręką
  • 164
   Co z tym Śląskiem?
   Wojciech Wilczyk