Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Co zostanie po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018? Jak opowiadać o historii i pamięci, żeby budować mosty, a nie utwierdzać istniejące podziały? Gdzie leży klucz do stworzenia pojemnej narracji europejskiej oddającej doświadczenia nowych, środkowoeuropejskich krajów wspólnoty? Dlaczego dziedzictwo to ludzie i w jakim kierunku rozwijała się będzie współczesna heritologia?

Za nami Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 ustanowiony decyzją Rady i Parlamentu Unii Europejskiej. Polskim koordynatorem programu zostało Międzynarodowe Centrum Kultury. Ten podwójny numer kwartalnika „Herito” pomyślany został nie tyle jako podsumowanie roku, ile swoiste przedłużenie i utrwalenie najważniejszych jego wątków.

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spuścizna poprzednich pokoleń, ale przede wszystkim fundament naszej przyszłości. W sektorze dziedzictwa zatrudnienie znajduje dziś ponad 300 tys. osób na całym kontynencie, a 7,8 mln europejskich miejsc pracy – na przykład w turystyce czy budownictwie – jest z nim pośrednio związanych. Badania pokazuję, że dziedzictwo kulturowe przyczynia się też do polepszenia jakości życia, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

W numerze Agata Wąsowska-Pawlik i Joanna Sanetra-Szeliga podsumowują Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. Michael Magnier, Marek Świdrak, Zsuzsanna Szijarto i Mirosław Kindl prezentują ideę i miejsca oznaczone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. Robert Traba i Igor Kąkolewski zastanawiają się nad krajobrazami pamięci współczesnych Europejczyków. Sergiusz Najar analizuje wpływy zmieniających się granic na powojenną Europę, a John Tunbridge rozważa dylematy związane z rozwojem heritologii.

  • 1
   Od redakcji

  • 4
   Worth a Look

 • Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018
  • 12
   Przeszłość spotyka się z przyszłością

   Agata Wąsowska‑Pawlik, Joanna Sanetra‑Szeliga

  • 12
   Przeszłość spotyka się z przyszłością

   Agata Wąsowska‑Pawlik, Joanna Sanetra‑Szeliga

  • 24
   Europejski Znak Dziedzictwa

   Michel Magnier

  • 28
   Europa w trzydziestu ośmiu odsłonach

   Marek Świadrak

  • 58
   Krajobrazy pamięci Europejczyków

   Robert Traba, Igor Kąkolewski

  • 76
   Potencjał i wpływ dziedzictwa kulturowego

   Joanna Sanetra‑Szeliga

  • 86
   Panel dyskusyjny – Dziedzictwo to ludzie!

  • 104
   Park Pamięci Pikniku Paneuropejskiego

   Zsuzsanna Szijártó

  • 112
   Zamek Przemyślidów i Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu

   Miroslav Kindl

  • 120
   O tempora, o limes!

   Sergiusz Najder

  • 130
   Trzydzieści lat później. Czy udało nam się rozstrzygnąć dylematy związane z dziedzictwem?

   John Tunbridge

  • 142
   Dwie rocznicowe wystawy dizajnu litewskiego w Wilnie

   Szymon Piotr Kubiak

  • 154
   Skarb Seuso

   Daniel Warmuz

  • 160
   Achilles i Nemeczek

   Wojciech Stanisławski

  • 172
   Warte, ciekawe, do przemyślenia