Europa i Wschód. Dekada Partnerstwa Wschodniego

Czy Wschód przestał dziś interesować Zachód i jak definiowano „nowy Wschód” po przemianach 1989 roku? Jaką rolę odegrał Dniepr w kształtowaniu się ukraińskiej tożsamości narodowej i dlaczego przyszłość tego kraju związana jest z rzeką? Kto wygrał niepisany konkurs na współczesnego bohatera narodowego Mołdawii? Czego możemy nauczyć się od Tatarów krymskich? Czy Europa zaczęła się w Gruzji i co dało Partnerstwo Wschodnie krajom Kaukazu Południowego?

Partnerstwo Wschodnie, realizowane przez Polskę przy wsparciu Szwecji, jest częścią Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Zainicjowane w 2009 roku, obejmuje trzy kraje wschodnioeuropejskie: Białoruś, Mołdawię i Ukrainę, oraz trzy południowokaukaskie: Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Dziesięć lat funkcjonowania programu to naturalny moment do podsumowań, ale zarazem moment szczególny, jako że w ciągu dekady zarówno Europa, jak i jej geopolityczny kontekst zmieniły się diametralnie. Nowe wyzwania, a także kulturowe i historyczne aspekty wschodniego sąsiedztwa są tematem tego numeru.

Paweł Kowal przypomina genezę Partnerstwa Wschodniego, Krzysztof Czyżewski opowiada o znaczeniu „małych centrów świata” w budowaniu dialogu międzykulturowego, Mykoła Riabczuk, Katarzyna Kotyńska i Mykoła Kniażycki, Anna Łazar, Ramin Mazur, Wojciech Górecki, Ewa Polak i Michał Jurecki prezentują kraje należące do Partnerstwa Wschodniego, Rafał Dutkiewicz opisuje historię pomnika polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, a Adam Balcer i Żanna Komar odsłaniają dziedzictwo Krymu i Tatarów krymskich. W numerze znalazł się tez tekst Johna Maciuika przypominający setną rocznicę powstania Bauhausu i analizujący jego oddziaływania na sztukę, architekturę i dizajn Europy Środkowej.

  • 1
   Od redakcji

  • 4
   Mamy na oku

 • Europa i Wschód. Dekada Partnerstwa Wschodniego
  • 10
   Geneza Partnerstwa Wschodniego

   Paweł Kowal

  • 20
   Wschód jako projekt kulturowy

   Z Krzysztofem Czyżewskim rozmawia Łukasz Galusek

  • 32
   Poprzez krainy i stulecia. W lustrze Dniepru

   Mykoła Riabczuk

  • 46
   Ukraińska kultura: w poszukiwaniu instytucji

   Z Mykołą Kniażyckim rozmawia Katarzyna Kotyńska

  • 52
   Sąsiedztwo w praktyce. Pomnik lwowskich profesorów

   Rafał Dutkiewicz

  • 60
   Kultura potrzebna od zaraz

   Anna Łazar

  • 70
   Mołdawia: szukając bohatera

   Ramin Mazur

  • 90
   Gruzja. Tam, gdzie zaczęła się Europa

   Wojciech Górecki

  • 104
   Po obu stronach lustra. Armenia a Europa

   Ewa Polak

  • 114
   Nachiczewan. Podróż w głąb kaukaskich kultur

   Michał Jurecki

  • 128
   Tatarzy krymscy. Między Europą a Kaukazem

   Adam Balcer

  • 146
   Niesamowite historie Krymu

   Żanna Komar

  • 154
   Ideały i polityka. W stulecie Bauhausu

   John V. Maciuika

  • 170
   Warte, ciekawe, do przemyślenia