Zsolnay. Węgierska secesja

Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków
Do 2 lipca 2017

Fenomen manufaktury Zsolnay, mający swe korzenie w położonym na południu Węgier Peczu, stanowi ważny rozdział w ­historii węgierskiej secesji i dopełnia obraz sztuki około 1900. Charakter produkowanych przedmiotów odpowiadających stylistycznym gustom epoki, wizja właścicieli i innowacyjność stosowanych technologii sprawiły, że fabryka Zsolnay stała się jednym z najbardziej znanych producentów ceramiki nie tylko na terenie Austro Węgier, ale i całej Europy. Na wystawie zaprezen-towanych zostało ponad 100 obiektów (ceramika dekoracyjna, rysunki i detale architektoniczne) z kolekcji Janus Pannonius Múzeum w Peczu. Jest to pierwsza prezenta-cja zbiorów i samego zjawiska w Polsce.
 
Więcej >>