Zogniskować z oddali. Fotografowie podróżnicy (Die fotografierte ferne. Fotografen auf reisen 1880–2015)

Berlinische Galerie
Berlin
Od 19 maja do 11 września 2017

Tim N. Gidal, Bez tytułu, z serii Wycieczka do Berlina, 1931 © The Israel Museum, Jerusalem

Podróż jest głównym tematem fotografii od ponad stulecia. Jako gatunek fotografia podróżnicza wyłoniła się mniej więcej w tym samym czasie co masowy turyzm, pod koniec XIX wieku, narzucając postrzeganie zagranicznych krajów jako egzotycznych. Dopiero w latach dwudziestych XX wieku fotografowie zaczęli formułować artystyczne odpowiedzi na kulturalne, polityczne i społeczne warunki w innych krajach. Te obrazy mogą być postrzegane jako spontaniczne reakcje na to, co nieznane, lub rezultat wcześniej powziętego planu. Wystawa prezentuje ponad 180 prac siedemnastu fotografów i przedstawia historię dwudziestowiecznej sztuki fotografii. Różne prezentowane podejścia ilustrują zmiany w wizualnym idiomie i postrzeganiu od wczesnej fotografii podróżniczej do rzeczywistości zglobalizowanego świata.

więcej >>