Żegota – ukryta pomoc

Wystawa poświęcona ludziom zaangażowanym w działalność konspiracyjnej krakowskiej Rady Pomocy Żydom, którzy na rozmaite sposoby pomagali Żydom ukrywającym się po tak zwanej stronie aryjskiej, a także uwięzionym w gettach i obozach koncentracyjnych. Prezentowana w oddziale MHK Fabryka Emalia Oskara Schindlera czasowa ekspozycja stanowi rozszerzenie wątków obecnych na wystawie stałej zatytułowanej Kraków – czas okupacji 1939–1945. Nie ogranicza się ona do struktur organizacyjnych Żegoty, metod działania i przypadków pomocy, ale stara się przedstawić szerszy kontekst ratowania Żydów. Do najważniejszych obiektów prezentowanych na wystawie należą oryginalne pokwitowania odbioru pieniędzy podpisane przez „podrozdzielców” i podopiecznych krakowskiej Żegoty, a także skrzynia z podwójnym dnem, wykorzystywana przez Wandę i Władysława Wójcików do przewozu fałszywych dokumentów. Uzupełnienie stanowią kopie dokumentów krakowskiej organizacji, a wśród nich sprawozdanie kasowe, raporty dla Delegatury Rządu na Kraj, wykazy osób korzystających z finansowego wsparcia RPŻ oraz listy z podziękowaniami od osób, które otrzymały pomoc od krakowskiej Rady.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Do 8 lipca 2018

www.mhk.pl