Zaraz po wojnie

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawie
Do 10 stycznia 2016

Henryk Stażewski, Ucieczka, 1947, tempera na płótnie © Zachęta, fot. Bartek Górka

Chaos, nędza, masowe repatriacje, strach przed Armią Czerwoną i powrotem Niemców, nieufność wobec nowej, komunistycznej władzy, szerzący się bandytyzm, pogromy Żydów – oto wstrząsający obraz Polski zaraz po wojnie. Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie. Lejtmotywem jest temat ruin: od koncepcji ruiny jako architektury, poprzez wizję okaleczonego miasta czy antycznej ruiny w sztukach plastycznych, po wymagający pragmatycznych rozwiązań problem odgruzowywania miast.

więcej >>