Wyzwanie współczesności. Wiedeń i Zagrzeb około roku 1900

Na przełomie XIX i XX wieku w wieloetnicznym imperium Habsburgów odbywała się żywa wymiana artystyczno‑kulturalna między Wiedniem – centrum cesarstwa – a jego głównymi miastami, takimi jak Zagrzeb. Z perspektywy rozwoju chorwackiej sztuki przełomu stuleci wymiana ta była niezwykle istotna. Prezentując najważniejsze prace austriackich i chorwackich artystów początku XX wieku, wystawa przedstawia elementy wspólne i punkty odniesienia w tym okresie. Wykształceni w Wiedniu artyści i architekci przywieźli do Zagrzebia nowe trendy artystyczne, fundamentalnie zmieniając w dwie dekady charakter życia kulturalnego tego miasta. 

Prezentując najważniejsze prace austriackich i chorwackich artystów początku XX wieku, wystawa przedstawia elementy wspólne i punkty odniesienia w tym okresie. Wykształceni w Wiedniu artyści i architekci przywieźli do Zagrzebia nowe trendy artystyczne, fundamentalnie zmieniając w dwie dekady charakter życia kulturalnego tego miasta. Na wystawie znajdą się prace artystów takich jak Gustav Klimt, Koloman Moser, Carl Moll, Vlaho Bukovac, Ivan Meštrović, Robert Auer, Tomislav Krizman oraz innych przedstawicieli sztuki wiedeńskiej i modernizmu. 

Wystawa organizowana jest we współpracy z galerią Klovićevi dvori z Zagrzebia.

Belweder, Wiedeń

Do 18 lutego 2018

www.belvedere.at