Wszystko osiąga się przez nadzieję…

Reformacja wywarła znaczny wpływ na dzieje Śląska. Wystawa w Muzeum Śląskim w Katowicach ukazuje rzeczywistość religijną, kulturową, polityczną i społeczną, podkreślając nie tylko obecność, ale przede wszystkim wkład śląskich ewangelików w rozwój niemal wszystkich dziedzin życia. Ekspozycja podejmuje dyskusję ze stereotypami narosłymi wokół ewangelików (ewangelik = Niemiec), przedstawia złożoność ruchu reformacyjnego, a jednocześnie zachęca widza do formułowania własnych pytań, refleksji i przemyśleń.

Muzeum Śląskie w Katowicach

Do 29 kwietnia 2018

www.muzeumslaskie.pl