Współczesna sztuka Albanii i ­Kosowa

 (Albánia és Koszovó kortárs albán művészetét)
Muzeum Sztuki Współczesnej Fundacji Ludwigów, Budapeszt

Od 15 lipca do 11 września 2016

Armando Lulaj, Zużywa sie, kiedy rośnie, 2011 © Courtesy of the artist

Celem wystawy jest ukazanie najsilniejszych i najbardziej interesujących stanowisk artystycznych w sztuce Albanii i Kosowa. Dotychczas historycy sztuki skupiali się przede wszystkim na kwestiach kulturowych, społecznych i politycznych zawiązanych z tymi dwoma scenami artystycznymi w kontekście Bałkanów. ­Niniejsza wystawa, prezentująca prace niemal trzydziestu artystów, będzie pierwszą na Węgrzech, która położy nacisk na same prace i pozycje artystyczne wypracowane przez ostatnie piętnaście lat w Albanii i Kosowie, a jej celem będzie zapoczątkowanie dialogu na temat punktów wspólnych, mimo sprzecznych aspektów, scen artystycznych w tych dwóch krajach mówiących tym samym językiem.

więcej >>