Wspaniały świat dyktatury

5 lipca, godz. 18.00
Goethe-Institut, Rynek Główny 20
Spotkanie: Adam Krzemiński rozmawia z dr. Stefanem Wolle – autorem tekstu "Naród bez ludu. NRD w historii Niemiec", który publikujemy w najnowszym numerze "Herito" i książki "Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971–1989". W trakcie spotkania można będzie kupić egzemplarze nowego"Herito".
Prowadzenie: Daniel Göpfert, dyrektor Goethe-Institut w Krakowie

NRD kojarzy się z czasami Ericha Honeckera, wszechobecnej Stasi i upadkiem muru. Jednak ich tłem była zwykła codzienność, w której szarość dnia powszedniego mieszała się z dramatyzmem, a nieraz również z komizmem. Dr Stefan Wolle, dyrektor naukowy Muzeum NRD w Berlinie, poświęcił tej tematyce swoją książkę „Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971–1989”. Spotkanie w Goethe Institut w Krakowie przybliży różne aspekty życia w cieniu dyktatorów.

Spotkanie organizowane we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie, w ramach programu towarzyszącego wystawie NRD. Opowieści z kraju, którego już nie ma w Międzynarodowym Centrum Kultury.

Rozmowa prowadzona będzie w języku niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym na polski.

Stefan Wolle – studiował historię na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. W 1984 roku napisał pracę doktorską na temat historii średniowiecznej Rosji. W latach 1990–1991 był współpracownikiem Joachima Gaucka w Urzędzie ds. Akt Służby Bezpieczeństwa NRD, a od 2001 roku współpracuje z Zespołem ds. Badań nad Państwem SED na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od 2006 roku pełni funkcję dyrektora naukowego Muzeum NRD w Berlinie. Od 1990 roku wydawał liczne publikacje na temat historii NRD.

Daniel Göpfert - Urodził się w roku 1976 w Berlinie. Od 2011 roku jest dyrektorem Goethe-Institut Krakau. Jest absolwentem historii, politologii i ekonomii w Berlinie i Londynie oraz w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach kierował projektem Niemieckiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Berlinie. Od 2005 roku pracował w Goethe-Institut, między innymi w Monachium i Atenach. W latach 2007 – 2011 kierował biurem ds. Unii Europejskiej w Goethe-Institut w Brukseli.

Adam Krzemiński - polski dziennikarz, publicysta, specjalista od spraw niemieckich. Studiował germanistykę w Warszawie i Lipsku. Od 1973 r. jest publicystą tygodnika "Polityka". Współpracuje ponadto m.in. z niemiecką gazetą "Die Zeit". Specjalista w sprawach europejskich i polsko-niemieckich, autor licznych publikacji na ten temat, m.in. wraz z Adamem Michnikiem autor listu otwartego do premierów Polski i Niemiec w sprawie Centrum przeciwko Wpędzeniom. Nagrody i wyróżnienia: Medal Goethego (1993), Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1999), nagroda Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2006), nagroda im. Samuela Bogumiła Linde miast partnerskich Torunia i Getyngi za zasługi dla dialogu między kulturami polską i niemiecką (2010).