Wolność. Sztuka Novembergruppe 1918–1935

Demokracja i różnorodność. Powstałe w listopadzie 1918 roku podczas rewolucji w Berlinie stowarzyszenie artystów znanych jako Novembergruppe szybko stało się wpływowym i innowacyjnym graczem w świecie sztuki i na arenie publicznej Republiki Weimarskiej. Dzięki pluralistycznej filozofii stowarzyszenie było otwarte na każdy styl w sztukach wizualnych, ale także na architektów, pisarzy, kompozytorów i filmowców; stało się platformą wolności, demokracji i różnorodności. Z 119 pracami 69 artystów, w tym 48 obrazami, 14 rzeźbami oraz 12 modelami i rysunkami architektów, ta pierwsza wszechstronna retrospektywa w Galerii Berlińskiej upamiętnia setną rocznicę powstania najbardziej znanej ze wszystkich mało znanych twórczych społeczności oraz jej dramatyczne początki.

Galeria Berlińska
Do 11 marca 2019

www.berlinischegalerie.de