Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?

MOCAK
Kraków

Do 27 kwietnia 2014

Władysław Hasior, Król Herod, 1970, technika mieszana: asamblaż © Muzeum Narodowe w Warszawie

Hasior należy do najwybitniejszych polskich artystów. Wystawa w MOCAK-u jest próbą przywrócenia należnej mu pozycji w historii sztuki XX wieku. Zaprezentowano około stu prac z lat 1956–1986 uznanych za najważniejsze manifestacje jego filozofii. Kontekst stanowią dokumenty, kroniki filmowe z lat 60., fragmenty filmów Grzegorza Dubowskiego i fotografie Wojciecha Plewińskiego dla tygodnika „Przekrój” z 1962 roku.
Hasior operował bogatym zestawem symboli czerpanych z religii, natury, techniki i codzienności. Świadomie nie unikał kiczu. Tworzył przede wszystkim asamblaże, czyli trójwymiarowe zestawienia elementów gotowych. Poprzez tytuł wystawy oraz teksty w katalogu kurator prowokacyjnie skonfrontował twórczość Hasiora ze sztuką Roberta Rauschenberga, chociaż artyści nie znali nawzajem swojej twórczości i działali niezależnie. Obaj twórcy wykorzystywali w swoich pracach elementy znalezione, „śmieci symboliczne”, których znaczenie jest zależne od różnych uwarunkowań historyczno-społecznych.