Wielka wojna

Czy nowoczesność, której sprzeczności kumulują się w wojnie, jest w sposób nieunikniony destrukcyjna? Wystawa nie daje rozstrzygającej odpowiedzi na to pytanie, lecz prezentując pierwszą wojnę światową jako zderzenie różnych, często sprzecznych sił, interesów i idei – raz modernizacyjnych, innym razem tradycyjnych – ma za zadanie stworzyć przestrzeń, w której ono wybrzmiewa, a przede wszystkim otworzyć pole do refleksji nad naturą nowoczesności zmienionej przez wojnę. Wielka wojna podejmuje temat zależności między sztuką nowoczesną a doświadczeniem wojny pokazanymi z różnych perspektyw, uwypuklając przy tym różnice między pamięcią tego wydarzenia w sztuce Europy Zachodniej a Środkowo‑Wschodniej.

Muzeum Sztuki w Łodzi
Do 17 marca 2019
msl.org.p