Wiedeń z lotu ptaka. Miasto na pierwszy rzut oka (Wien von Oben. Die Stadt auf einen Blick)

Muzeum Miasta Wiednia
Do 17 września 2017

Hermann Kosel, "Widok Wiednia z Höhenstraße", 1936 © Wien Museum
Próby, by uchwycić spojrzeniem wiecznie rozrastający się Wiedeń, są czynione od wieków: w formie klasycznych panoram, widoków z lotu ptaka, pocztówek i map. Jednak mapy i panoramy funkcjonują w polu napięć: między koniecznością kompletności i fragmentarycznością, czynieniem widocznym i ukrywaniem, dawaniem wskazówek i kontrolą. W każdym przypadku stanowią nie tyle odzwierciedlenie „realnego” terytorium, ile wyidealizowany model, obraz czy wizję miasta. Na wystawie można obejrzeć nie tylko jedne z najstarszych czy najsłynniejszych map i modeli Wiednia, ale także rzadkie mapy tematyczne, prace artystyczne, przedmioty użytkowe oraz działania włączające widzów, jak choćby projekt Mapowanie miasta.
więcej >>