Why Culture Matters

New Eastern Europe
Issue 3(VIII)/2013
Najnowszy numer anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” przynosi eklektyczny obraz życia kulturalnego w środkowo-wschodnim rejonie Europy.

Numer otwiera esej Leonidasa Donskisa o trudnej sztuce dialogu („The Art of Difficult Dialogue”), dalej m.in. Géza Kovács analizuje jak sztuka inicjowała i inicjuje zmiany społeczne w Europie i USA, Alicja Curanović przypomina historyczne tło wykorzystywania wątków religijnych w rosyjskiej polityce zagranicznej (pokrewne wątki pojawiają się w tekście Any Dabrundashvili o cieniu rzucanym na gruzińską politykę przez… Józefa Stalina).
Ważną sekcję tekstów stanowią też te o tematyce żydowskiej: portret „Starego Doktora” Janusza Korczaka pióra Pawła Śpiewaka, przypomnienie żydowskiego dziedzictwa w kulturze ludowej (tekst Janusza Makucha) i roli na tym polu krakowskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej.
Wydawcą kwartalnika „New Eastern Europe” jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Europejskie Centrum Solidarności.
Pismo jest dostępne w sieciach salonów prasowych, w wydawnictwie oraz w wersji elektronicznej na urządzenia mobilne.