Węgry w Europie Środka – spotkanie promocyjne 26. numeru kwartalnika „Herito” w Warszawie

21 maja (niedziela), godz. 17.00
Dom Funkcjonalny
ul. Jakubowska 16, Warszawa

Kim są dziś Węgrzy i jak siebie widzą w Europie Środkowej? Na czym polega fenomen Budapesztu na przełomie XIX i XX wieku? Jak wygląda Polak węgierskimi oczami? Czym jest dla Węgrów Dunaj? Na pytania te postara się odpowiedzieć Rafał Wiśniewski – hungarysta, były ambasador RP na Węgrzech. Spotkanie poprowadzi Bartosz Panek - dziennikarz Programu 2 Polskiego Radia. Pretekstem do rozmowy będzie najnowszy, „węgierski” numer kwartalnika „Herto”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Węgierski w Warszawie i Międzynarodowe Centrum Kultury.
Rafał Wiśniewski – hungarysta, dyplomata. W latach 1992–1997 dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Następnie pracownik MSZ, autor reformy dyplomacji kulturalnej, inicjator powstania Instytutu Adama Mickiewicza. Ambasador RP na Węgrzech (2001–2005). Wiceminister spraw zagranicznych m.in. do spraw współpracy rozwojowej i dyplomacji ekonomicznej (2005–2007). Dyrektor generalny Służby Zagranicznej (2007–2010), odpowiedzialny m.in. za połączenie MSZ i UKIE. Ambasador RP w Danii (2010–2015).