Viliam Malík

Slovenská národná galéria, Bratysława
Do 14 lipca 2013

Viliam Malík, "Zgromadzenie" © Slovenská národná galéria

Viliam Malík był jednym z pierwszych fotografików, utrwalających z ciekawością dziennikarza i wrażliwością artysty codzienne życie mieszkańców Słowacji. Aktywny zawodowo do końca życia artysta zmarł w styczniu 2012 roku, kilka miesięcy przed swoimi setnymi urodzinami. Wystawa w Słowackiej Galerii Narodowej jest hołdem złożonym nestorowi słowackiej fotografii dziennikarskiej, którego dzieła stanowią znakomity materiał wyjściowy do refleksji nad minionymi dziesięcioleciami najnowszej historii regionu.