Tychy – sacrum w mieście socjalistycznym

Tychy to miasto wyjątkowe – powstałe według spójnej koncepcji w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat. Z perspektywy władz w nowo kreowanej rzeczywistości dla kościoła nie było miejsca, co zasadniczo stało w sprzeczności z potrzebami formującej się społeczności. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci niewielkie wspólnoty cementowane przez energicznych duchownych osiągały swe cele mimo licznych przeszkód, skutecznie wykorzystując wszelkie momenty wahań politycznych. Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkanaście kościołów zaprojektowanych w okresie wielkiej budowy miasta (1951–1989) oraz obiekty wcześniej istniejące, które weszły w obręb jego rozszerzających się granic.


Muzeum Miejskie w Tychach
Od 7 grudnia 2018 do 13 kwietnia 2019
muzeum.tychy.pl