THE BEST IN HERITAGE 2013

19-21 września
Dubrownik

The Best in Heritage to doroczne podsumowanie nagradzanych na świecie muzeów i projektów z zakresu dziedzictwa i ochrony zabytków. 

"Herito" objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Celem konferencji jest prezentacja przykładów „profesjonalnej dopskonałości” i jest rodzajem przeglądu najlepszych współczesnych praktyk w dziedzinie muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego. W trakcie wydarzenia odbędzie się prezentacja dwudziestu czterech nagrodzonych w 2012 roku projektów z całego świata. Reprezentanci nagrodzonych projektów opowiedzą o szczegółach swoich innowacyjnych praktyk, wezmą udział w panelowych dyskusjach oraz będą pracować z publicznością.

Konferencja jest zatem możliwością czerpania eksperckiej wiedzy z dobrych praktyk profesjonalistów, a jednocześnie stanowi przegląd współczesnych trendów w branży. Spotkanie stanie się także znakomitą przestrzenią wymiany – nie tylko wiedzy, ale i kontaktów, które mogą zaowocować współpracą w ramach partnerstw, czy wręcz nowych sieci. Prezentację spektrum dobrych praktyk organizatorzy obudowali bogatym programem kulturalnym w średniowiecznym centrum Dubrownika.

Wydarzenie organizowane jest w partnerstwie z federacją Europa Nostra i pod patronatem International Counci of Museums, przy wsparciu władz miasta Dubrovnik i Chorwackiego Ministerstwa Kultury.

Więcej informacji: www.thebestinheritage.com/conference/programme/
Rejestracja online: http://www.thebestinheritage.com/conference/registration/
Zamówienie newslettera: http://www.thebestinheritage.com/registration/register/
Prezentacje z ubiegłych lat: http://www.thebestinheritage.com/presentations/2012/
Kanał Youtube: http://www.youtube.com/user/TheBestInHeritage