THE 1ST HERITAGE FORUM OF CENTRAL EUROPE /I FORUM DZIEDZICTWA EUROPY ŚRODKOWEJ/

Praca zbiorowa, Jacek Purchla (red.)
(wersja angielska)

Publikacja podsumowuje 1. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, które odbyło się w dniach 7-9 lipca 2011r. w Krakowie. To ważne wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z partnerami z Pragi, Bratysławy i Budapesztu pod auspicjami Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Dziedzictwo kulturowe i jego ochrona, pojęcia pamięć i tożsamość w kontekście doświadczeń Europy Środkowej leżały w obszarze zainteresowań MCK od momentu utworzenia instytucji w 1991r. W roku 2007 Centrum zostało uhonorowane prestiżową Wyszegradzką Nagrodą Kulturalną i jest z mandatu ministrów kultury V4 koordynatorem zespołu ds. dziedzictwa kulturowego. Forum to nowa inicjatywa MCK, stworzona nie tylko po to, aby wzbogacić dialog sąsiadów o naszym wspólnym dziedzictwie, ale przede wszystkim aby stało się ważnym głosem Europy Środkowej w globalnej debacie o ochronie patrymonium kulturowego w warunkach gwałtowanej zmiany.

Pierwsza edycja Forum stała się przede wszystkim okazją do kompleksowego podsumowania dwudziestu lat transformacji w kulturze i dziedzictwie w regionie oraz do wskazania wspólnych problemów i nowych wyzwań w tym zakresie. Kolejna edycja planowana jest w czerwcu 2013r.

Publikacja zawiera artykuły autorstwa wybitnych intelektualistów i ekspertów, którzy brali udział w Forum takich jak:


Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury

Książkę można nabyć w Księgarni internetowej MCK, gdzie znajdą Państwo też szczegóły dotyczące publikacji.