Tempus fugit. O czasie i przemijaniu

Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków
Od 3 marca do 8 maja 2016

Galle Cornelis, Memorare novissima, et in aeternum non peccabis, grafika © MCK

Problem nieuchronności upływu czasu i popadania w zapomnienie jest obecny w sztuce od stuleci. Artyści radzili sobie z tym tematem różnorako: dosłownie, na przykład kontrastując młodzieńcze piękno ze starczym obliczem, ale też przez alegorie – tworząc martwe natury, wyposażone w odpowiednie atrybuty personifikacje czy wreszcie ruiny niegdyś kwitnących miast. Ekspozycja ma charakter „zderzania starego z nowym”, dlatego kontrapunktem dla historycznych przedstawień (m.in. G. B. Castiglionego, G. B. Piranesiego, V. Hollara) będą wybrane prace polskich konceptualistów, wprowadzające współczesne konwencje obrazowania czasu (np. S. Dróżdża czy R. Opałki).

więcej >>