Tekst i jego wykonanie

4.06–21.08. 2016
Kraków, Bunkier Sztuki

Wystawa podejmuje temat specyfiki tekstu prawnego, sposobów jego od-czytywania i wykonania (stwarzania − na przykład nowych kategorii). Podążając za intuicją języka jako kategorii „word-making”, projekt zmierza do potraktowania wybranych koncepcji prawa w charakterze „tekstu jako takiego”. Tekst prawny, jak podkreśla filozofka prawa Martha Nussbaum, opisując sprawę Bowers kontra Harwick, wymaga bowiem sędziego „literackiego”, który potrafi wyjść poza dogmatyczne myślenie, odznacza się empatią i wrażliwością poznawczą.

            Proponowana wystawa mierzy się z szeroko pojętymi uwarunkowaniami tekstu prawnego: kulturowymi, ekonomicznymi, społecznymi. Celem wystawy jest pokazanie prawa w ruchu, jego stwarzania się, ale także potrzeby namysłu nad konstrukcjami prawa, zawartymi nie tylko w języku prawniczym, ale też w wykonywaniu jego postanowień. „Tekst i jego wykonanie” stawia pytania, jakiego rodzaju pojęciem jest jednostka, własność, autorstwo czy w końcu samo prawo. Założeniem wystawy jest wyjście poza konwencjonalność wykonywania tekstu (jego czytania, rozumienia) i wyrażenie pewnego rodzaju zgody na rozziew pomiędzy poetyką a praktyką. W ramach „Tekstu i wykonania” − głosem artystów i zaproszonych uczestników, w tym filozofów prawa i socjologów − zakreślona zostanie przestrzeń potencjalnych interpretacji pojęć i całych tekstów, w której odrzuca się model myślenia wyrażony w paremii „jasne nie wymaga interpretacji”. Tę filozofię działania oddaje film Carlosa Amoralesa „Supprimer, Modifier et Preserver ” (2012). Artysta poprosił kilkoro prawników o dokonanie dowolnej ingerencji we francuski kodeks cywilny: usunięcie danego artykułu, zmiany słowa, dopisek. Dla rozumienia całego systemu zapytał później o motywy podjętej decyzji i jej skutki.

Wystawa będzie składać się z różnego rodzaju materiałów podkreślających odrębne modele pracy z szeroko pojętym tekstem i jego wykonaniem. Przygotowana zostanie przestrzeń dyskursywno-warsztatowa zaprojektowana przez Carlosa Toledo i Evę Dertschei. Zawierać ona będzie materiały stanowiące uzupełnienie i kontekst dla prezentowanych prac, co pozwoli odbiorcom na zgłębienie poruszanego tematu. W przestrzeni „Pawilonu Wystawowego” odbywać się będą wydarzenia towarzyszące (dyskusje, projekcje i warsztaty). Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego prof. Piotr Hofmański czy francuski socjolog prawa Julien Seroussi.

Artyści: Carlos Amorales, Agata Biskup, Eva Dertschei i Carlos Toledo, Magdalena Fabiańczyk, Wojciech Gąsiorowski, Mateusz Kula, Franck Leibovici i Julien Seroussi, Alicja Rogalska, Matej Vakula, Piotr Wyrzykowski

więcej >>

Herito objęło wystawę patronatem medialnym