Sztuka europejska od XV do początku XX wieku

Muzeum Narodowe, Wrocław

Od grudnia 2012

Pieter Breughel Mł., Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki, zapewne koniec XVI w, © Muzeum Narodowe we Wrocławiu

W grudniu Muzeum Narodowe we Wrocławiu po dwudziestu latach przerwy, ponownie otwiera stałą ekspozycję sztuki europejskiej. Na wystawie znajdzie się blisko trzysta obrazów, a także przykłady rzeźby i rzemiosła artystycznego. Zwiedzający wystawę będą mieli okazję zapoznać się z twórczością zarówno dobrze znanych artystów takich jak Pieter Brueghel Młodszy, Giovanni Santi – ojciec Rafaela, Łukasz Cranach czy Wassily Kandinsky, jak i dzisiaj już zapomnianych, choć w swoim czasie współtworzących najważniejsze kierunki sztuki europejskiej. Ze względu na charakter wrocławskich zbiorów, w większości będą to dzieła twórców niemieckich. Nie zabraknie jednak i dzieł artystów pochodzących z innych krajów europejskich
.