Staże w instytucjach kultury wiosna 2014, w ramach programu Kurs na kulturę NCK

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do Wiosennej Edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”. Założeniem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania instytucji kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji.

Staże odbędą się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.

Oferta staży skierowana jest do studentów 3 - 5 roku studiów magisterskich, 3 roku studiów licencjackich oraz 1 - 2 roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunkach związanych z kulturą oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury, a także doktorantów i absolwentów, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Termin odbywania staży w Edycji Wiosennej obejmuje okres od 3 marca do 30 czerwca 2014 r. Zgłoszenia przyjmowane będą od 28 stycznia do 16 lutego 2014 r.
Instytucja może powierzyć rekrutację stażysty Narodowemu Centrum Kultury lub skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez NCK stażystami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 3-4 marca 2014 r.

Organizator zaprasza do udziału w projekcie zarówno studentów, jak instytucje, firmy i organizacje pozarządowe.
Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne warsztaty z zakresu zarządzania kulturą!

KONTAKT:
• Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.kursnakulture.pl
• Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. (022) 2 100 117