Staże w instytucjach kultury

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do Jesienno-Zimowej Edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”. Założeniem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznej wiedzy nt. funkcjonowania instytucji kultury oraz pomoc w realizacji bieżących zadań instytucji.

Staże odbędą się w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz firmach prowadzących działalność związaną z obszarem kultury.

Oferta staży skierowana jest do studentów 3 - 5 roku studiów magisterskich, 3 roku studiów licencjackich oraz 1 - 2 roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunkach związanych z kulturą oraz do studentów szkół podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury, także absolwentów, którzy nie ukończyli 28 roku życia.

Termin odbywania staży w Edycji Jesienno-Zimowej obejmuje okres od 7 października br. do 7 marca 2014 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 3 do 22 września 2013 r.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 7-8 października 2013 r.

NCK zaprasza studentów oraz instytucje, firmy i organizacje pozarządowe do udziału w projekcie.

Dla najlepszych stażystów przewidziano bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania kulturą.

KONTAKT:
Regulamin projektu stażowego, warunki rekrutacji stażystów i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.kursnakulture.pl
Szczegółowych informacji udziela Irmina Recka-Wyżga, irecka@nck.pl, tel. 22 2 100 117

[informacje nadesłane przez Organizatora]