Stanislav Podhrázský. Niespokojne piękno

(Stanislav Podhrázský. Neklidná krása)
Galerie hlavního města Prahy
Do 23 lutego 2014

Stanislav Podhrázský, "Makojad" © Galerie hlavního města Prahy

Stanislav Podhrázský był jednym z najważniejszych przedstawicieli powojennego nurtu surrealizmu w sztuce czeskiej. Jego twórczość obejmuje całą drugą połowę dwudziestego wieku, który to okres można podzielić na kilka etapów. W początkowej fazie twórczości, do lat 60. XX wieku tworzył wielkoformatowe rysunki, później zaś chętniej wypowiadał się, korzystając z technik malarskich. Częstym tematem zarówno jednych, jak i drugich prac jest akt kobiecy, ujęty w określonym kontekście i ukazany w pełnej metafor konwencji snu.