Stambuł. Dwa światy, jedno miasto

Wystawę tworzą unikatowe archiwalne fotografie z bogatej, liczącej ponad siedem tysięcy zdjęć kolekcji Instytutu Badań nad Stambułem (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, IRI) i Muzeum Pery (Pera Müzesi, PM) w Stambule, ukazujące zarówno transformację miasta na przełomie XIX i XX wieku, jak i dynamiczny rozwój fotografii. Prezentowane są prace czołowych dziewiętnastowiecznych stambulskich fotografów. Wystawa jest także opowieścią o codziennym życiu stambułczyków, odzwierciedlającym zmiany społeczne i obyczajowe zapoczątkowane reformami z okresu tanzymatu (1839–1876) i uwieńczone powstaniem Republiki Turcji (1923). Ekspozycję wzbogacają obrazy i grafiki zafascynowanych Stambułem artystów polskich (z polskich kolekcji muzealnych), między innymi prace Jana Matejki z czasów wizyt w domu jego kuzyna Henryka Gropplera w dzielnicy Bebek nad Bosforem, obrazy absolwentów petersburskiej ASP: Stanisława Chlebowskiego, nadwornego malarza sułtana Abdülaziza w Konstantynopolu w latach 1864–1876, oraz Jana Ciąglińskiego – zafascynowanego Orientem ucznia Wojciecha Gersona, który odwiedził miasto w 1893 roku.

Międzynarodowe Centrum Kultury

Do 2 września 2018

www.mck.krakow.pl