Skopje. Miasto, architektura i sztuka solidarności  

Wystawa opowiada o niezwykłym międzynarodowym odzewie na tragedię Skopja, gdy 26 lipca 1963 roku, podczas trwającego zaledwie 20 sekund trzęsienia ziemi zniszczeniu uległo prawie 80 procent zabudowy miasta, w tym większość obiektów zabytkowych, a sto tysięcy mieszkańców straciło dach nad głową.

Te dramatyczne wydarzenia głęboko poruszyły światową opinię publiczną. Miasto postanowiono odbudować nie tylko jako symbol braterstwa i jedności narodów Jugosławii, ale solidarności całego świata. Ekspozycja prezentuje ważny, polski wkład – postać Adolfa Ciborowskiego, któremu ONZ przydzieliło funkcję generalnego szefa odbudowy zniszczonego Skopja, oraz urbanistę Stanisława Jankowskiego, który kierował polskim zespołem architektów. Szczególnym darem polskich twórców był projekt muzeum sztuki współczesnej autorstwa warszawskiego zespołu architektów, tak zwanych Tygrysów – Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, a także przekazane do jego zbiorów obrazy, grafiki i rzeźby polskich artystów. Szczególnym walorem krakowskiej ekspozycji jest zatem prezentacja części tej niezwykłej kolekcji i dzieł artystów tej rangi co Tadeusz Brzozowski, Jerzy Krawczyk, Alfred Lenica, Benon Liberski, Maria Ewa Łunkiewicz‑Rogoyska, Jerzy Nowosielski, Teresa Pągowska, Henryk Stażewski, Andrzej Strumiłło, Rajmund Ziemski.

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie do 20 października 2019. 

Więcej informacji: http://mck.krakow.pl/