Secesja w Puszcie. István Sajó (1896–1961) i jego dzieło (Art deco a pusztán. Sajó István [1896–1961] és műve)

Műcsarnok
Budapeszt
Do 4 czerwca 2017

Celem wystawy jest prezentacja przeglądu twórczości secesyjnego architekta Istvána Sajó (1896–1961), urodzonego w Debreczynie, we wschodnich Węgrzech. Pomimo świetnie zapowiadającej się kariery w Stanach Zjednoczonych powrócił on na wielką węgierską równinę, gdzie budował nowoczesne, fascynujące i przestronne secesyjne budynki pośród tradycyjnych, zwykle jednopiętrowych, neoklasycznych domów wypełniających ulice miasta. Współczesnym zdjęciom zaprojektowanych przez niego budynków – w tym wykonanym przez samego Sajó – oraz fotografiom dokumentującym ich obecny stan towarzyszą szkice i projekty narysowane przez architekta. Jedną z największych atrakcji wystawy jest zrekonstruowany pokój do pracy Sajó – przypominający teatr, wypełniony secesyjnymi meblami i innymi przedmiotami jego własnego projektu.

więcej >>