SEARCHING FOR SUCCESS w 4 numerze "New Eastern Europe"

Najnowszy numer anglojęzycznego kwartalnika „New Eastern Europe” ukazuje się na kilka tygodni przed Szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Wyniki tego spotkania europejskich głów państw mogą zadecydować o przyszłości wschodniej części Europy na kilka następnych lat lub całe dziesięciolecia.

Najnowszy numer analizuje problematykę Partnerstwa Wschodniego z wielorakich perspektyw. Numer otwierają dwa teksty autorstwa ministrów spraw zagranicznych Szwecji i Polski: Carla Bildta i Radosława Sikorskiego. Ich autorzy reprezentują państwa, które zainicjowały unijny program współpracy z sześcioma państwami Europy Wschodniej (byłymi republikami Związku Radzieckiego) w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

W kolejnych tekstach analitycy, Jana Kobzova i Rafał Sadowski, wskazują na potrzebę dalszych działań na rzecz współpracy pomiędzy UE a państwami Partnerstwa, podczas gdy europoseł Paweł Kowal stawia prowokacyjną tezę, że los i reputacja tej inicjatywy rozstrzygną się nie przed Wilnem, ale po nim i nie – jak pisze – w dumnym Kijowie, ale w prowincjonalnym Kiszyniowie.

Tezę tę uzupełnia tekst ukraińskiego publicysty Witalija Portnikowa analizujący – jak sam określa – „chorą” sytuację polityczną Ukrainy oraz jej nikłe szanse na rychłą europejskość. Numer również wzbogacają analizy postępów Gruzji, charakteru litewskiej Prezydencji Rady Unii Europejskiej, oraz ankieta ekspercka oceniająca różne wymiary implementacji polityki Partnerstwa Wschodniego.

Ponadto w numerze znaleźć można blok tekstów poświęconych problematyce nowych mediów w Europie Wschodniej oraz dwa teksty historyczne autorstwa Jarosława Hrycaka i byłego premiera Estonii Marta Laara.