Satyryk, prześmiewca / Honoré Daumier (1808–1879). Mistrz francuskiej karykatury

Satyryk, prześmiewca / Honoré Daumier (1808–1879). Mistrz francuskiej karykatury (Így éltek ti / Honoré Daumier (1808–1879). A francia karikatúra mestere)

Szépművészeti Múzeum, Budapeszt
4 października 2012 – 4 lutego 2013

Kurtyna w dół, farsa skończona! (Baissez le rideau, la farce est jouée), „La Caricature”, 11 września 1834 © Szepműveszeti Muzeum

Honoré Daumier jest znany przede wszystkim jako rysownik, tworzący satyryczne obrazy życia codziennego mieszkańców dziewiętnastowiecznej Francji. Rysunki wykonane w przeciągu kilku dziesięcioleci dla dwóch paryskich gazet trafnie pokazują zmiany polityczne i obyczajowe, które przechodziło społeczeństwo francuskie. Sztuka Daumier’a nie pozostała także bez wpływu na grafikę swojego czasu, czego wystawa w budapeszteńskim Muzeum Sztuk Pięknych daje wyraz, prezentując również dzieła naśladowców mistrza. Na ekspozycji można obejrzeć w sumie blisko dwieście prac.