Saksonia – Czechy. Tak blisko, a tak daleko

Ta duża wystawa koncentruje się po raz pierwszy na Saksonii i Czechach: ich wzajemnych dynamicznych relacjach, bliskich powiązaniach między mieszkańcami, obustronnych konfliktach i zgodach. Szczególnie pokazuje unikatowe dzieła sztuki, z których wiele zostanie po raz pierwszy zaprezentowanych w Czechach. Na wystawie znajdą się gotyckie i renesansowe dzieła (np. obrazy Lucasa Cranacha), dzieła manierystyczne, obrazy Oskara Kokoschki, a także model Quo vadis, znanej rzeźby Davida Černego. Jego rzeźba trabanta na ludzkich nogach jest typowym odniesieniem do wydarzeń z jesieni 1989 roku, gdy Ambasada RFN w Pradze stała się tymczasowym schronieniem dla obywateli Niemiec Wschodnich. 

Wystawa będzie prezentowana w Galerii Narodowej w Pradze do 15 września 2019.

Więcej informacji: https://www.ngprague.cz/en/