Ruch surrealistyczny od Magritte’a do Dalego. Kryzys i odrodzenie w 1929

Wielka wystawa sztuki surrealistycznej organizowana jest we współpracy z Centre Pompidou i oparta głównie na dziełach pochodzących z bogatych zbiorów paryskich. Prezentacja szerokiego horyzontu dzieł surrealistów zawiera prace takich artystów jak Salvador Dalí, Max Ernst, Joan Miró, Yves Tanguy, René Magritte, Pablo Picasso czy Francis Picabia. Surrealistyczna fotografia jest reprezentowana przez prace Man Raya i Brassaïego, a do tego zwiedzający mogą zapoznać się z twórczością mniej znanych, lecz równie ważnych artystów, takich jak Jacques André Boiffard.