"Rozdwojenie jaźni dwugłowego orła"

"Rok 2012 nie jest wyłącznie czasem polsko-ukraińskiego Euro, ale i okresem zwiększonego zainteresowania kulturą naszych wschodnich sąsiadów. Ów rok okazał się niezwykle obfitym pod względem obecności tematyki wschodniej w czasopismach." - Eugeniusz Sobol na łamach Nowej Europy Wschodniej podsumowuje "sezon rosyjski" w polskiej prasie, znaczną część omówienia poświęcając szóstemu numerowi "Herito" - zapraszamy do lektury!