Rediscovering the City

Nowe metody badania i eksplorowania miasta
20 marca 2015
Katowice

Wydarzenie poświęcone jest nowym metodom opisywania, poznawania i oswajania miasta. Osią zainteresowań organizatorów staną się przede wszystkim rozwiązania oddolne i społecznościowe, wykorzystujące technologie przetwarzania danych. Spotkanie służyć będzie próbie odpowiedzi na pytanie, czy w niedalekiej przyszłości dadzą one mieszkańcom realny wpływ na planowanie i kierunki rozwoju miast, w których żyją. Ze szczególną uwagą zostaną przeanalizowane projekty realizowane w Europie Środkowej, włączające do swoich działań lokalny kontekst zastosowania uniwersalnych technologii.

Więcej informacji >>